Thứ hai,  06/02/2023

15 năm hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực

Hội nghị tổng kết 15 năm hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực và 10 năm Việt Nam tham dự Hội thi tay nghề ASEAN và thế giới giai đoạn 2001 - 2010 đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức sáng 9-3, tại Hà Nội.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện các bộ, ngành Trung ương và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề dự.Theo báo cáo, 15 năm qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham gia tích cực vào các diễn đàn hợp tác phát triển nguồn nhân lực của ASEAN. Đến nay, bộ đã và đang tham gia, đóng góp vào việc xây dựng, triển khai 12 chương trình, dự án hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hành động Phát triển Nhân lực thuộc Sáng kiến hội nhập ASEAN. Trong đó, có một số dự án đáng chú ý như Chương trình ASEAN - Nhật Bản về Quan hệ lao động, Chương trình Phát triển nguồn nhân lực cho các quan chức ASEAN, dự án Nghiên cứu AFTA...

Hội nghị tổng kết 15 năm hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực và 10 năm Việt Nam tham dự Hội thi tay nghề ASEAN và thế giới giai đoạn 2001 – 2010 đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức sáng 9-3, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện các bộ, ngành Trung ương và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề dự.

Theo báo cáo, 15 năm qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham gia tích cực vào các diễn đàn hợp tác phát triển nguồn nhân lực của ASEAN. Đến nay, bộ đã và đang tham gia, đóng góp vào việc xây dựng, triển khai 12 chương trình, dự án hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hành động Phát triển Nhân lực thuộc Sáng kiến hội nhập ASEAN. Trong đó, có một số dự án đáng chú ý như Chương trình ASEAN – Nhật Bản về Quan hệ lao động, Chương trình Phát triển nguồn nhân lực cho các quan chức ASEAN, dự án Nghiên cứu AFTA và các tác động của quá trình gia nhập AFTA đối với vấn đề lao động, việc làm tại các nước ASEAN, dự án Tăng cường khả năng công nhận tay nghề giữa các nước ASEAN…

Năm 2010 đánh dấu một bước ngoặt mới trong hoạt động hợp tác ASEAN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khi thực hiện đồng thời ba trọng trách quan trọng trong hợp tác với ASEAN. Đó là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2010, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 (giai đoạn 2010 – 2012), Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội ASEAN lần thứ 6 (giai đoạn 2007 – 2010). Với chủ đề xuyên suốt trong năm là &#39nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển&#39, Bộ đã tổ chức thành công sáu hội nghị cấp Bộ trưởng và tương đương; 16 hội nghị cấp chuyên viên; hai diễn đàn và tham gia gần 20 hội nghị ASEAN cấp chuyên viên ở nước ngoài trong lĩnh vực lao động di cư, bảo hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động hợp tác ASEAN đã bám sát mục tiêu chủ yếu của Việt Nam là góp phần tăng cường đoàn kết và liên kết ASEAN, hoàn tất việc đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống và đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch về xây dựng cộng đồng ASEAN; đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.

Với sáu lần tham gia các hội thi tay nghề ASEAN, đoàn Việt Nam đã đạt 35 Huy chương Vàng, 15 Huy chương bạc, 23 Huy chương đồng, 48 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, hai lần đứng vị trí thứ nhất toàn đoàn.

Nhân dịp này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội thi tay nghề ASEAN giai đoạn 2001 – 2010 và hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8 năm 2010. Bốn tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong các Hội thi tay nghề ASEAN giai đoạn 2001 – 2010 đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Theo Nhandan