Thứ tư,  07/06/2023

Canada cảnh báo sóng thần trên bờ biển phía Tây

Canada đã ban bố cảnh báo sóng thần trên bờ biển phía Tây của nước này vào ngày 11/3 theo giờ địa phương.Nhà chức trách Canada cho biết, vào thời điểm này, một cơn sóng thần mức độ thấp đã được tạo ra có thể sẽ tác động đến vùng bờ biển, các cơ sở hạ tầng ven biển, hoặc tạo ra các dòng nước mạnh tại các bến cảng và các khu vực biển bị cô lập.Chính quyền địa phương đang triển khai kế hoạch khẩn cấp và ngay lập tức sơ tán người và các phương tiện quanh khu vực được cảnh...

Canada đã ban bố cảnh báo sóng thần trên bờ biển phía Tây của nước này vào ngày 11/3 theo giờ địa phương.
Nhà chức trách Canada cho biết, vào thời điểm này, một cơn sóng thần mức độ thấp đã được tạo ra có thể sẽ tác động đến vùng bờ biển, các cơ sở hạ tầng ven biển, hoặc tạo ra các dòng nước mạnh tại các bến cảng và các khu vực biển bị cô lập.
Chính quyền địa phương đang triển khai kế hoạch khẩn cấp và ngay lập tức sơ tán người và các phương tiện quanh khu vực được cảnh báo.


Theo Nhandan