Chủ nhật,  29/01/2023

Hoạt động hữu nghị Việt Nam – Xlô-va-ki-a

Sáng 12-3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Xlô-va-ki-a tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2. Tới dự, có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi; Đại sứ Xlô-va-ki-a tại nước ta P.Xvi-tếch.Các đại biểu tham dự đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2011-2015. Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi và Đại sứ Xlô-va-ki-a P.Xvi-tếch đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Xlô-va-ki-a vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới; bầu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Xlô-va-ki-a nhiệm kỳ...

Sáng 12-3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Xlô-va-ki-a tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2. Tới dự, có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi; Đại sứ Xlô-va-ki-a tại nước ta P.Xvi-tếch.
Các đại biểu tham dự đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2011-2015. Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Đắc Lợi và Đại sứ Xlô-va-ki-a P.Xvi-tếch đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam – Xlô-va-ki-a vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới; bầu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Xlô-va-ki-a nhiệm kỳ 2011-2015.
Theo Nhandan