Thứ năm,  09/02/2023

Ai Cập trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp

Theo Roi-tơ, ngày 19-3, cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu để quyết định về những sửa đổi hiến pháp trước khi diễn ra các cuộc bầu cử QH, dự kiến được tổ chức trong năm nay.Đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống H. Mu-ba-rắc từ chức hôm 11-2 vừa qua. Những sửa đổi hiến pháp gồm chín nội dung, được đưa ra trưng cầu dân ý nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử mà qua đó, quân đội sẽ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân cử.Khoảng 16 nghìn thẩm phán và nhân viên ngành tư pháp đã được bố trí để giám sát tiến trình bỏ phiếu, trong khi 36 nghìn binh sĩ và sĩ quan được triển khai gần các điểm bỏ phiếu, tham gia bảo đảm an ninh cùng lực lượng cảnh sát.Theo đề xuất sửa đổi của một ủy ban do Hội đồng quân sự tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) thành lập, nhiệm kỳ tổng thống sẽ được rút ngắn từ sáu xuống còn bốn năm, tổng thống có thể giữ hai nhiệm kỳ...

Theo Roi-tơ, ngày 19-3, cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu để quyết định về những sửa đổi hiến pháp trước khi diễn ra các cuộc bầu cử QH, dự kiến được tổ chức trong năm nay.

Đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống H. Mu-ba-rắc từ chức hôm 11-2 vừa qua. Những sửa đổi hiến pháp gồm chín nội dung, được đưa ra trưng cầu dân ý nhằm mở đường cho các cuộc bầu cử mà qua đó, quân đội sẽ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân cử.

Khoảng 16 nghìn thẩm phán và nhân viên ngành tư pháp đã được bố trí để giám sát tiến trình bỏ phiếu, trong khi 36 nghìn binh sĩ và sĩ quan được triển khai gần các điểm bỏ phiếu, tham gia bảo đảm an ninh cùng lực lượng cảnh sát.

Theo đề xuất sửa đổi của một ủy ban do Hội đồng quân sự tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) thành lập, nhiệm kỳ tổng thống sẽ được rút ngắn từ sáu xuống còn bốn năm, tổng thống có thể giữ hai nhiệm kỳ và phải chỉ định phó tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ khi nhậm chức.

Theo Nhandan