Chủ nhật,  05/02/2023

Ngân hàng Thế giới kêu gọi các nước Ðông Á chú trọng chống lạm phát

Trong báo cáo về hiện trạng kinh tế các nước khu vực Đông Á công bố ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, tăng trưởng kinh tế của khu vực này vẫn mạnh đáng ngạc nhiên. Năm 2010, tăng trưởng kinh tế chung của khu vực đạt 9,6%, trong năm 2011 và năm 2012 dự kiến đạt 8,2% và 7,9%.WB nêu rõ, để bảo đảm cho sự phát triển hiện tại và định hình cho tương lai trong môi trường kinh tế toàn cầu đầy biến động, các nền kinh tế Đông Á tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. WB cho rằng, lạm phát vẫn là thách thức lớn nhất hiện nay của các nền kinh tế khu vực, nhất là đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình trong bối cảnh giá hàng hóa và lương thực tăng cao và dòng vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào các nước này.Đồng tiền của hàng loạt nước trong khu vực tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền mạnh trên thế giới. Theo Bloomberg, ngày 21-3, đồng đô-la Xin-ga-po đã tăng giá 0,6%, đồng ring-gít Ma-lai-xi-a tăng 0,4%, đồng...

Trong báo cáo về hiện trạng kinh tế các nước khu vực Đông Á công bố ngày 21-3, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, tăng trưởng kinh tế của khu vực này vẫn mạnh đáng ngạc nhiên. Năm 2010, tăng trưởng kinh tế chung của khu vực đạt 9,6%, trong năm 2011 và năm 2012 dự kiến đạt 8,2% và 7,9%.

WB nêu rõ, để bảo đảm cho sự phát triển hiện tại và định hình cho tương lai trong môi trường kinh tế toàn cầu đầy biến động, các nền kinh tế Đông Á tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. WB cho rằng, lạm phát vẫn là thách thức lớn nhất hiện nay của các nền kinh tế khu vực, nhất là đối với các nền kinh tế thu nhập trung bình trong bối cảnh giá hàng hóa và lương thực tăng cao và dòng vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào các nước này.

Đồng tiền của hàng loạt nước trong khu vực tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền mạnh trên thế giới. Theo Bloomberg, ngày 21-3, đồng đô-la Xin-ga-po đã tăng giá 0,6%, đồng ring-gít Ma-lai-xi-a tăng 0,4%, đồng đô-la Hồng Công (Trung Quốc) và đồng uôn Hàn Quốc đều tăng giá 0,2%, đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng 0,11%, đồng ru-pi-an In-đô-nê-xi-a tăng 0,4%.

Theo Nhandan