Thứ năm,  23/03/2023

Chính quyền Áp-ga-ni-xtan tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh

Theo THX, ngày 22-3, Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai thông báo, từ ngày 21-3 là ngày đầu năm mới của nước này, lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đã chính thức tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ lực lượng NATO, tại Thủ đô Ca-bun (trừ quận Xa-rô-bi) và các TP như Pan-sia, Ba-mi-an La-xca Ga, Me-tơ-lam...Đây là giai đoạn đầu của kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ phía NATO cho chính quyền Áp-ga-ni-xtan, được Tổng thống H.Ca-dai công bố tại Hội nghị an ninh thế giới lần thứ 47 ở Mu-ních. Theo kế hoạch, đến năm 2014, khi NATO rút toàn bộ 145.000 binh sĩ của mình khỏi Áp-ga-ni-xtan, chính quyền Áp-ga-ni-xtan sẽ hoàn toàn tự bảo đảm an ninh đất nước. Hiện nay, NATO tập trung việc huấn luyện và đào tạo cho quân đội và cảnh sát Áp-ga-ni-xtan, dự kiến sẽ đạt con số 305.000 binh sĩ vào tháng 10...

Theo THX, ngày 22-3, Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai thông báo, từ ngày 21-3 là ngày đầu năm mới của nước này, lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đã chính thức tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ lực lượng NATO, tại Thủ đô Ca-bun (trừ quận Xa-rô-bi) và các TP như Pan-sia, Ba-mi-an La-xca Ga, Me-tơ-lam…

Đây là giai đoạn đầu của kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ phía NATO cho chính quyền Áp-ga-ni-xtan, được Tổng thống H.Ca-dai công bố tại Hội nghị an ninh thế giới lần thứ 47 ở Mu-ních. Theo kế hoạch, đến năm 2014, khi NATO rút toàn bộ 145.000 binh sĩ của mình khỏi Áp-ga-ni-xtan, chính quyền Áp-ga-ni-xtan sẽ hoàn toàn tự bảo đảm an ninh đất nước. Hiện nay, NATO tập trung việc huấn luyện và đào tạo cho quân đội và cảnh sát Áp-ga-ni-xtan, dự kiến sẽ đạt con số 305.000 binh sĩ vào tháng 10 tới.

Theo Nhandan