Chủ nhật,  05/12/2021

Nga và Mỹ bắt đầu thực hiện Hiệp ước START mới

Theo RIA Novosti và Đài tiếng nói nước Nga, ngày 22-3, Nga và Mỹ bắt đầu trao đổi thông tin về kho dự trữ vũ khí hạt nhân của họ theo Hiệp ước Mỹ-Nga về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới.Trợ lý thư ký Nhà nước về kiểm soát vũ khí của Mỹ R.Gốt-tem-en-lơ cho biết, hai bên đã bắt đầu thực hiện cơ chế giám sát lẫn nhau và trao đổi thông tin về kho dự trữ vũ khí hạt nhân ở quy mô lớn và Trung tâm giảm nguy cơ hạt nhân của Mỹ đã chuyển cơ sở dữ liệu của Mỹ cho Nga cuối tuần qua. Những thông tin trao đổi bao gồm dữ liệu về tên lửa, bệ phóng tên lửa, máy bay ném bom hạng nặng và đầu đạn hạt nhân... Sau khi trao đổi thông tin, hai bên sẽ tiến hành kiểm tra lẫn nhau với tần suất 10 lần/năm. Đối tượng kiểm tra do mỗi nước tự quyết định. Hai bên đã thành lập Ủy ban hỗn hợp trực thuộc tổng thống, thực hiện Hiệp ước START mới...

Theo RIA Novosti và Đài tiếng nói nước Nga, ngày 22-3, Nga và Mỹ bắt đầu trao đổi thông tin về kho dự trữ vũ khí hạt nhân của họ theo Hiệp ước Mỹ-Nga về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới.

Trợ lý thư ký Nhà nước về kiểm soát vũ khí của Mỹ R.Gốt-tem-en-lơ cho biết, hai bên đã bắt đầu thực hiện cơ chế giám sát lẫn nhau và trao đổi thông tin về kho dự trữ vũ khí hạt nhân ở quy mô lớn và Trung tâm giảm nguy cơ hạt nhân của Mỹ đã chuyển cơ sở dữ liệu của Mỹ cho Nga cuối tuần qua. Những thông tin trao đổi bao gồm dữ liệu về tên lửa, bệ phóng tên lửa, máy bay ném bom hạng nặng và đầu đạn hạt nhân… Sau khi trao đổi thông tin, hai bên sẽ tiến hành kiểm tra lẫn nhau với tần suất 10 lần/năm. Đối tượng kiểm tra do mỗi nước tự quyết định. Hai bên đã thành lập Ủy ban hỗn hợp trực thuộc tổng thống, thực hiện Hiệp ước START mới .

Theo Nhandan