Thứ hai,  24/01/2022

Ni-giê-ri-a siết chặt an ninh trong ngày bầu cử

Theo Tân Hoa xã, ngày 16-4, hơn 73 triệu cử tri Ni-giê-ri-a đã đi bỏ phiếu tại khoảng 120 nghìn điểm, trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tư kể từ năm 1999. Sau nhiều lần phải hoãn do bạo lực gia tăng, cuộc bầu cử lần này đã được tổ chức trong tình trạng an ninh được thắt chặt.Đây là cuộc đua giữa 20 ứng cử viên, trong đó bốn ứng cử viên hàng đầu gồm: đương kim Tổng thống G.Giô-na-than của đảng Dân chủ nhân dân (PDP) cầm quyền và đại diện các đảng Quốc đại thay đổi vì sự tiến bộ (CPC), đảng Đại hội hành động của Ni-giê-ri-a (CAN) và đảng Toàn thể nhân dân Ni-giê-ri-a (ANPP). Các lực lượng an ninh Ni-giê-ri-a được đặt trong tình trạng báo động cao. Hàng chục nghìn binh sĩ được triển khai trên khắp đất nước. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố trong vòng 48 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Ngày 26-4 tới, Ni-giê-ri-a sẽ bầu chính quyền và hội đồng các bang.* Tổng thống An-giê-ri A. Bu-tê-phli-ca cho biết, sẽ sớm lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp với...

Theo Tân Hoa xã, ngày 16-4, hơn 73 triệu cử tri Ni-giê-ri-a đã đi bỏ phiếu tại khoảng 120 nghìn điểm, trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tư kể từ năm 1999. Sau nhiều lần phải hoãn do bạo lực gia tăng, cuộc bầu cử lần này đã được tổ chức trong tình trạng an ninh được thắt chặt.
Đây là cuộc đua giữa 20 ứng cử viên, trong đó bốn ứng cử viên hàng đầu gồm: đương kim Tổng thống G.Giô-na-than của đảng Dân chủ nhân dân (PDP) cầm quyền và đại diện các đảng Quốc đại thay đổi vì sự tiến bộ (CPC), đảng Đại hội hành động của Ni-giê-ri-a (CAN) và đảng Toàn thể nhân dân Ni-giê-ri-a (ANPP). Các lực lượng an ninh Ni-giê-ri-a được đặt trong tình trạng báo động cao. Hàng chục nghìn binh sĩ được triển khai trên khắp đất nước. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố trong vòng 48 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Ngày 26-4 tới, Ni-giê-ri-a sẽ bầu chính quyền và hội đồng các bang.
* Tổng thống An-giê-ri A. Bu-tê-phli-ca cho biết, sẽ sớm lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp với sự tham gia của tất cả các đảng và các chuyên gia luật nhằm tiến hành sửa đổi Hiến pháp và Luật bầu cử ở nước này. Tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp một cách sâu rộng để hoàn chỉnh thể chế nhằm tăng cường dân chủ. Theo kế hoạch, An-giê-ri sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2014.


Theo Nhandan