Thứ hai,  24/01/2022

"Ðốt nhà hàng xóm"

Sau hai cuộc chiến tranh thế giới cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người, giới lãnh đạo châu Âu rút ra bài học là không để tái diễn "chiến tranh nóng" trên "lục địa già".Mười năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, chiến dịch giội bom Nam Tư tuy không trực tiếp khiến các nước chủ chiến phải đổ máu, nhưng để lại nhiều hệ lụy, như làn sóng người tị nạn, hay mâu thuẫn sắc tộc... đến nay còn gây chia rẽ sâu sắc trong lòng châu Âu.Nay, một số nước lớn ở châu Âu lại hăng hái can thiệp quân sự vào Li-bi, một 'láng giềng gần' bên kia bờ Địa Trung Hải. Khói lửa chiến tranh chưa lan qua biển, nhưng làn sóng người tị nạn từ Bắc Phi đang đổ vào châu Âu, khiến nội bộ châu lục này lục đục. Nhiều nhà quan sát còn cảnh báo, chiến tranh tại Li-bi có nguy cơ kéo toàn 'lục địa đen' vào cuộc và khi đó sẽ là thảm họa với châu Âu.Như vậy một số thế lực ở châu Âu đã tự mình chuốc lấy rắc rối khi 'đốt nhà hàng...

Sau hai cuộc chiến tranh thế giới cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người, giới lãnh đạo châu Âu rút ra bài học là không để tái diễn “chiến tranh nóng” trên “lục địa già”.
Mười năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, chiến dịch giội bom Nam Tư tuy không trực tiếp khiến các nước chủ chiến phải đổ máu, nhưng để lại nhiều hệ lụy, như làn sóng người tị nạn, hay mâu thuẫn sắc tộc… đến nay còn gây chia rẽ sâu sắc trong lòng châu Âu.
Nay, một số nước lớn ở châu Âu lại hăng hái can thiệp quân sự vào Li-bi, một &#39láng giềng gần&#39 bên kia bờ Địa Trung Hải. Khói lửa chiến tranh chưa lan qua biển, nhưng làn sóng người tị nạn từ Bắc Phi đang đổ vào châu Âu, khiến nội bộ châu lục này lục đục. Nhiều nhà quan sát còn cảnh báo, chiến tranh tại Li-bi có nguy cơ kéo toàn &#39lục địa đen&#39 vào cuộc và khi đó sẽ là thảm họa với châu Âu.
Như vậy một số thế lực ở châu Âu đã tự mình chuốc lấy rắc rối khi &#39đốt nhà hàng xóm&#39.

Theo Nhandan