Thứ tư,  19/01/2022

Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức

Ngày 3-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cái chết của Bin La-đen, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:'Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị nghiêm trị. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố phù hợp với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế nhằm loại trừ chủ nghĩa khủng...

Ngày 3-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cái chết của Bin La-đen, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

&#39Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị nghiêm trị. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố phù hợp với Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế nhằm loại trừ chủ nghĩa khủng bố&#39.

Theo Nhandan