Thứ hai,  20/09/2021

Lào công bố kết quả bầu cử QH khóa VII

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong cuộc họp báo chiều 9-5 ở Viêng Chăn, Ủy viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào, Trưởng Ban thư ký bầu cử Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đã thông báo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Lào tổ chức ngày 30-4 vừa qua.Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cho biết, cuộc bầu cử QH khóa VII được tiến hành trong an ninh trật tự, minh bạch và theo đúng quy định của luật pháp. Nhân dân 17 khu vực bầu cử, trên cơ sở nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đã đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao. Đây là quá trình thực thi quyền lợi của nhân dân các bộ tộc Lào để bầu chọn các đại biểu QH đúng tiêu chuẩn, góp phần vào việc củng cố, hoàn thiện QH - cơ quan đại diện cho quyền lợi của nhân dân, thật sự do dân và vì dân.Cuộc bầu cử QH lần này có 3.233.241 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,65%; 132 trong tổng số 190 ứng cử viên đã được bầu vào QH khóa VII, có...

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong cuộc họp báo chiều 9-5 ở Viêng Chăn, Ủy viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào, Trưởng Ban thư ký bầu cử Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đã thông báo kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Lào tổ chức ngày 30-4 vừa qua.

Ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cho biết, cuộc bầu cử QH khóa VII được tiến hành trong an ninh trật tự, minh bạch và theo đúng quy định của luật pháp. Nhân dân 17 khu vực bầu cử, trên cơ sở nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đã đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao. Đây là quá trình thực thi quyền lợi của nhân dân các bộ tộc Lào để bầu chọn các đại biểu QH đúng tiêu chuẩn, góp phần vào việc củng cố, hoàn thiện QH – cơ quan đại diện cho quyền lợi của nhân dân, thật sự do dân và vì dân.

Cuộc bầu cử QH lần này có 3.233.241 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,65%; 132 trong tổng số 190 ứng cử viên đã được bầu vào QH khóa VII, có 99 đại biểu nam (75%), 33 đại biểu nữ (25%).

Bà Pa-ni Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH khóa VI và ông Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH khóa VI, đã trúng cử đại biểu QH khóa VII.

Theo Nhandan