Thứ tư,  22/09/2021

Cu-ba công bố văn kiện Ðường lối chính sách kinh tế của Ðại hội Ðảng VI

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 9-5, Cu-ba đã chính thức công bố văn kiện "Đường lối chính sách kinh tế và xã hội của Đảng và Cách mạng", được Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI thông qua mới đây. Văn kiện này là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba trong tương lai, với những quy định rõ ràng, minh bạch, giảm thiểu tình trạng quan liêu và những hoạt động kinh tế bất chính.Văn kiện 'Đường lối chính sách kinh tế và xã hội của Đảng và Cách mạng' nêu rõ, Cu-ba sẽ cho phép các công dân nước này được đi du lịch nước ngoài, mua bán nhà và xe hơi, hình thành các tổ chức hợp tác xã tư nhân, đồng thời sắp xếp lại lực lượng lao động, loại bỏ hệ thống đồng tiền kép và cắt giảm từng bước những loại hình bao cấp bất hợp lý. Tuy nhiên, để bảo đảm cho chính sách đổi mới được thực hiện thành công, các cơ quan chức năng sẽ phải ban hành các đạo luật và sắc lệnh có liên quan. Văn bản, dài 39 trang, cũng...

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 9-5, Cu-ba đã chính thức công bố văn kiện “Đường lối chính sách kinh tế và xã hội của Đảng và Cách mạng”, được Đại hội Đảng CS Cu-ba lần thứ VI thông qua mới đây. Văn kiện này là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba trong tương lai, với những quy định rõ ràng, minh bạch, giảm thiểu tình trạng quan liêu và những hoạt động kinh tế bất chính.

Văn kiện &#39Đường lối chính sách kinh tế và xã hội của Đảng và Cách mạng&#39 nêu rõ, Cu-ba sẽ cho phép các công dân nước này được đi du lịch nước ngoài, mua bán nhà và xe hơi, hình thành các tổ chức hợp tác xã tư nhân, đồng thời sắp xếp lại lực lượng lao động, loại bỏ hệ thống đồng tiền kép và cắt giảm từng bước những loại hình bao cấp bất hợp lý. Tuy nhiên, để bảo đảm cho chính sách đổi mới được thực hiện thành công, các cơ quan chức năng sẽ phải ban hành các đạo luật và sắc lệnh có liên quan. Văn bản, dài 39 trang, cũng nhấn mạnh, Cu-ba tiếp tục bảo đảm hệ thống y tế và giáo dục miễn phí cho toàn dân, quan tâm những người có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn, xem xét lại chính sách tiền lương và phân nhà thuộc sở hữu của Nhà nước cho hàng nghìn người dân đang thiếu nhà ở. Cu-ba cũng khẳng định, sẽ tiếp tục chính sách thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương thức quản lý điều hành, đa dạng và mở rộng thị trường xuất khẩu thay thế nhập khẩu. Văn kiện cho rằng, việc thu hút đầu tư nước ngoài sẽ góp phần mở rộng thị trường lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Bí thư thứ nhất Đảng CS Cu-ba, Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô cho biết, để thực hiện văn kiện nói trên, Ủy ban Thường trực Thực hiện và Phát triển tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đã được thành lập. Đồng chí Ma-ri-nô Mu-ri-giô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đứng đầu ủy ban này.

Theo Nhandan