Thứ bảy,  18/09/2021

Tăng cường quan hệ Việt Nam – Ấn Ðộ

Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165) do đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 165, làm trưởng đoàn, vừa kết thúc chuyến thăm làm việc ba ngày tại Ấn Độ.Trong chuyến thăm, Đoàn đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Nguồn nhân lực, Hội đồng văn hóa Ấn Độ. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Gia-oa-hác-lan Nê-ru đặt nền móng và dày công vun đắp, đồng thời nhấn mạnh hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung cũng như hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Chương trình Đề án 165 nói riêng. Phía Ấn Độ khẳng định quan tâm và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Việt...

Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165) do đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 165, làm trưởng đoàn, vừa kết thúc chuyến thăm làm việc ba ngày tại Ấn Độ.

Trong chuyến thăm, Đoàn đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Nguồn nhân lực, Hội đồng văn hóa Ấn Độ. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Gia-oa-hác-lan Nê-ru đặt nền móng và dày công vun đắp, đồng thời nhấn mạnh hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung cũng như hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Chương trình Đề án 165 nói riêng. Phía Ấn Độ khẳng định quan tâm và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Việt Nam theo Đề án 165.

Nhân dịp này, Đoàn cũng đến thăm Học viện hành chính công Ấn Độ và Viện công nghệ Đê-li (IIT) – những cơ sở đào tạo về hành chính công và công nghệ hàng đầu của Ấn Độ.

Theo Nhandan