Thứ ba,  28/09/2021

Thủ tướng Ấn Ðộ thăm Áp-ga-ni-xtan

Theo tin nước ngoài, ngày 12-5, Thủ tướng Ấn Độ M.Xinh bắt đầu chuyến thăm Áp-ga-ni-xtan hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Áp-ga-ni-xtan lần đầu của Thủ tướng M.Xinh kể từ năm 2005.Trong thời gian ở thăm, Thủ tướng M.Xinh dự kiến thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà H.Ca-dai và các nhà lãnh đạo Áp-ga-ni-xtan về vấn đề chống khủng bố trong khu vực, nhất là diễn biến tình hình sau vụ trùm khủng bố Bin La-đen bị Mỹ tiêu diệt. Hai bên sẽ đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng như giai đoạn sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Áp-ga-ni-xtan dự kiến vào năm 2014. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm của ông M.Xinh nhằm giảm những quan ngại của Ấn Độ cho rằng cái chết của Bin La-đen sẽ đẩy nhanh việc Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan. Hai bên cũng sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác an ninh, phát triển và các khía cạnh khác của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai...

Theo tin nước ngoài, ngày 12-5, Thủ tướng Ấn Độ M.Xinh bắt đầu chuyến thăm Áp-ga-ni-xtan hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Áp-ga-ni-xtan lần đầu của Thủ tướng M.Xinh kể từ năm 2005.

Trong thời gian ở thăm, Thủ tướng M.Xinh dự kiến thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà H.Ca-dai và các nhà lãnh đạo Áp-ga-ni-xtan về vấn đề chống khủng bố trong khu vực, nhất là diễn biến tình hình sau vụ trùm khủng bố Bin La-đen bị Mỹ tiêu diệt. Hai bên sẽ đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng như giai đoạn sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Áp-ga-ni-xtan dự kiến vào năm 2014. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm của ông M.Xinh nhằm giảm những quan ngại của Ấn Độ cho rằng cái chết của Bin La-đen sẽ đẩy nhanh việc Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan. Hai bên cũng sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác an ninh, phát triển và các khía cạnh khác của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo Nhandan