Thứ hai,  27/09/2021

Ðặc phái viên Mỹ về Trung Ðông từ chức

Theo Roi-tơ ngày 13-5, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, cựu Thượng nghị sĩ G. Mi-sen, 77 tuổi, đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh dư luận cho rằng, chính quyền Mỹ đã thất bại trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Ông G.Mi-sen tuyên bố từ chức vào thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng liên quan khu vực Trung Đông. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma cho biết, Phó phái viên về Trung Đông Đ. Hên giữ chức quyền phái viên.Ngày 14-5, một thanh niên Pa-le-xtin, 17 tuổi, tham gia cuộc biểu tình ở Giê-ru-xa-lem đã bị bắn chết. Đề phòng các cuộc biểu tình tiếp diễn, cảnh sát I-xra-en được huy động triển khai trên nhiều đường phố ở...

Theo Roi-tơ ngày 13-5, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, cựu Thượng nghị sĩ G. Mi-sen, 77 tuổi, đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh dư luận cho rằng, chính quyền Mỹ đã thất bại trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.
Ông G.Mi-sen tuyên bố từ chức vào thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng liên quan khu vực Trung Đông. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma cho biết, Phó phái viên về Trung Đông Đ. Hên giữ chức quyền phái viên.
Ngày 14-5, một thanh niên Pa-le-xtin, 17 tuổi, tham gia cuộc biểu tình ở Giê-ru-xa-lem đã bị bắn chết. Đề phòng các cuộc biểu tình tiếp diễn, cảnh sát I-xra-en được huy động triển khai trên nhiều đường phố ở Giê-ru-xa-lem.
Theo Nhandan