Thứ ba,  21/09/2021

Hoạt động kỷ niệm lần thứ 121 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Xri Lan-ca

Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, ngày 13-5, tại Thủ đô Cô-lôm-bô của Xri Lan-ca, Hội Đoàn kết Xri Lan-ca-Việt Nam đã tổ chức mít-tinh chào mừng Việt Nam mở lại Đại sứ quán và cử Đại sứ thường trú tại Xri Lan-ca, đồng thời kỷ niệm lần thứ 121 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2011).Tham dự có, Bộ trưởng Nguồn nhân lực, Tổng Bí thư Đảng CS Xri Lan-ca Điu Gu-na-xê-kê-ra, Chủ tịch Hội Đoàn kết Xri Lan-ca - Việt Nam A-xô-ca Giay-a-va-đa-nê cùng một số bộ trưởng, lãnh đạo Đảng CS, đảng Xã hội, đảng Liên minh Nhân dân XHCN Xri Lan-ca. Đại sứ Việt Nam tại Xri Lan-ca Tôn Sinh Thành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.Phát biểu ý kiến tại buổi mít-tinh, ông Điu Gu-na-xê-kê-ra thay mặt Chính phủ và các chính đảng ở Xri Lan-ca điểm lại những nét nổi bật trong lịch sử quan hệ lâu đời giữa Xri Lan-ca và Việt Nam cũng như sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm qua. Ông khẳng định, việc thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca mở ra...

Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, ngày 13-5, tại Thủ đô Cô-lôm-bô của Xri Lan-ca, Hội Đoàn kết Xri Lan-ca-Việt Nam đã tổ chức mít-tinh chào mừng Việt Nam mở lại Đại sứ quán và cử Đại sứ thường trú tại Xri Lan-ca, đồng thời kỷ niệm lần thứ 121 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2011).

Tham dự có, Bộ trưởng Nguồn nhân lực, Tổng Bí thư Đảng CS Xri Lan-ca Điu Gu-na-xê-kê-ra, Chủ tịch Hội Đoàn kết Xri Lan-ca – Việt Nam A-xô-ca Giay-a-va-đa-nê cùng một số bộ trưởng, lãnh đạo Đảng CS, đảng Xã hội, đảng Liên minh Nhân dân XHCN Xri Lan-ca. Đại sứ Việt Nam tại Xri Lan-ca Tôn Sinh Thành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Phát biểu ý kiến tại buổi mít-tinh, ông Điu Gu-na-xê-kê-ra thay mặt Chính phủ và các chính đảng ở Xri Lan-ca điểm lại những nét nổi bật trong lịch sử quan hệ lâu đời giữa Xri Lan-ca và Việt Nam cũng như sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm qua. Ông khẳng định, việc thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca mở ra giai đoạn mới, không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Đoàn kết Xri Lan-ca – Việt Nam hoạt động tích cực hơn nữa. Ông đã xúc động kể lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối của Xri Lan-ca và việc Bác Hồ đã hai lần đặt chân tới quốc đảo này.

Đại sứ Tôn Sinh Thành đã thông báo về những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Xri Lan-ca trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ ca ngợi thắng lợi của nhân dân Xri Lan-ca trong cuộc chiến chống khủng bố trước đây và những thành tựu kinh tế – xã hội của Xri Lan-ca trong công cuộc tái thiết đất nước hiện nay. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực của Xri Lan-ca nhằm duy trì hòa bình, ổn định, để phát triển đất nước. Đại sứ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Xri Lan-ca, Hội Đoàn kết Xri Lan-ca-Việt Nam đã quan tâm tổ chức mít-tinh chào mừng Đại sứ quán Việt Nam, cũng như về những tình cảm đặc biệt mà các bạn bè Xri Lan-ca dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan