Thứ ba,  21/09/2021

Các ông Lý Quang Diệu và Gô Chốc Tông rút khỏi Chính phủ Xin-ga-po

Theo Roi-tơ, ngày 14-5, Bộ trưởng Cố vấn của Xin-ga-po, ông Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cao cấp Gô Chốc Tông thông báo sẽ rút khỏi Chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long.Hai ông cho biết, đã nghiên cứu kỹ tình hình chính trị mới và cho rằng đã đến lúc thế hệ trẻ phải đưa đất nước Xin-ga-po tiến lên phía trước trong bối cảnh khó khăn và phức tạp hơn. Ông Lý Quang Diệu, 87 tuổi, là Thủ tướng đầu tiên của Xin-ga-po (từ năm 1959 đến năm 1990), tiếp đó là ông Gô Chốc Tông, cầm quyền đến năm 2004. Cả hai ông đã tái đắc cử nghị sĩ QH Xin-ga-po trong cuộc bầu cử vừa qua.Thủ tướng Lý Hiển Long chưa có quyết định về việc từ chức của hai ông Lý Quang Diệu và Gô Chốc Tông, nhưng dự kiến sẽ công bố thành phần chính phủ mới vào đầu tuần...

Theo Roi-tơ, ngày 14-5, Bộ trưởng Cố vấn của Xin-ga-po, ông Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cao cấp Gô Chốc Tông thông báo sẽ rút khỏi Chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Hai ông cho biết, đã nghiên cứu kỹ tình hình chính trị mới và cho rằng đã đến lúc thế hệ trẻ phải đưa đất nước Xin-ga-po tiến lên phía trước trong bối cảnh khó khăn và phức tạp hơn. Ông Lý Quang Diệu, 87 tuổi, là Thủ tướng đầu tiên của Xin-ga-po (từ năm 1959 đến năm 1990), tiếp đó là ông Gô Chốc Tông, cầm quyền đến năm 2004. Cả hai ông đã tái đắc cử nghị sĩ QH Xin-ga-po trong cuộc bầu cử vừa qua.

Thủ tướng Lý Hiển Long chưa có quyết định về việc từ chức của hai ông Lý Quang Diệu và Gô Chốc Tông, nhưng dự kiến sẽ công bố thành phần chính phủ mới vào đầu tuần tới.

Theo Nhandan