Thứ bảy,  25/09/2021

Các nước SCO cam kết củng cố hòa bình và an ninh khu vực

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-5, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã họp tại cố đô An-ma-tư của Ca-dắc-xtan để thảo luận về an ninh và hòa bình khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đánh giá cao những đóng góp của SCO trong việc thúc đẩy sự hòa hợp và phát triển khu vực cũng như trong vấn đề dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế kể từ khi tổ chức này được thành lập mười năm trước. Sau khi xem xét những thành tựu của SCO trong mười năm qua, các Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí rằng, vị thế của tổ chức khu vực này đã được cải thiện đáng kể trên trường quốc tế và đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên. Trước những diễn biến của tình hình quốc tế hiện nay, SCO cần đẩy mạnh hơn nữa cơ chế liên kết nội khối và mở rộng hợp tác trên thực tiễn trong các lĩnh vực...

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-5, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã họp tại cố đô An-ma-tư của Ca-dắc-xtan để thảo luận về an ninh và hòa bình khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đánh giá cao những đóng góp của SCO trong việc thúc đẩy sự hòa hợp và phát triển khu vực cũng như trong vấn đề dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế kể từ khi tổ chức này được thành lập mười năm trước.

Sau khi xem xét những thành tựu của SCO trong mười năm qua, các Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí rằng, vị thế của tổ chức khu vực này đã được cải thiện đáng kể trên trường quốc tế và đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định cũng như trong phát triển kinh tế – xã hội của các nước thành viên. Trước những diễn biến của tình hình quốc tế hiện nay, SCO cần đẩy mạnh hơn nữa cơ chế liên kết nội khối và mở rộng hợp tác trên thực tiễn trong các lĩnh vực như an ninh và kinh tế.

Theo Nhandan