Thứ ba,  21/09/2021

Nghiên cứu tác động của chất độc da cam/đi-ô-xin

Ngày 13-5, tại Hội nghị Hội Tiết niệu Mỹ ở Thủ đô Oa-sinh-tơn DC, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế các vấn đề cựu chiến binh bang Lu-i-di-a-na công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, ở các cựu chiến binh Mỹ phơi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có sự liên quan giữa chất độc này và bệnh ung thư thận.Nhóm nghiên cứu cho biết, chín trong 10 bệnh nhân phơi nhiễm với chất đi-ô-xin bị mắc các bệnh ung thư liên quan tế bào sáng và một bệnh nhân bị mắc cả hai dạng ung thư tế bào sáng và tuyến giáp thể nhú. Sau đó, bốn bệnh nhân bị ung thư di căn và một người đã chết.Bác sĩ A.Xmít, thành viên nhóm nghiên cứu, khẳng định, các loại hóa chất trong chất độc da cam rất độc hại, có thể gây ung thư; cho biết, nhóm nghiên cứu của ông sẽ nghiên cứu tiếp để khẳng định chắc chắn rằng, việc phơi nhiễm chất độc này có nguy cơ dẫn đến ung thư...

Ngày 13-5, tại Hội nghị Hội Tiết niệu Mỹ ở Thủ đô Oa-sinh-tơn DC, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế các vấn đề cựu chiến binh bang Lu-i-di-a-na công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, ở các cựu chiến binh Mỹ phơi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có sự liên quan giữa chất độc này và bệnh ung thư thận.

Nhóm nghiên cứu cho biết, chín trong 10 bệnh nhân phơi nhiễm với chất đi-ô-xin bị mắc các bệnh ung thư liên quan tế bào sáng và một bệnh nhân bị mắc cả hai dạng ung thư tế bào sáng và tuyến giáp thể nhú. Sau đó, bốn bệnh nhân bị ung thư di căn và một người đã chết.

Bác sĩ A.Xmít, thành viên nhóm nghiên cứu, khẳng định, các loại hóa chất trong chất độc da cam rất độc hại, có thể gây ung thư; cho biết, nhóm nghiên cứu của ông sẽ nghiên cứu tiếp để khẳng định chắc chắn rằng, việc phơi nhiễm chất độc này có nguy cơ dẫn đến ung thư thận.

Theo Nhandan