Thứ tư,  22/09/2021

Tình hình Thái-lan nóng lên trước cuộc tổng tuyển cử mới

Theo Tân Hoa xã, ông Xa-ha-rát Non-tha-man, một thủ lĩnh của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) ở Thái-lan, còn được gọi là "phe áo đỏ" cho biết, sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn tại Thủ đô Băng-cốc vào ngày 19-5.Tuy nhiên, hoạt động này sẽ diễn ra trong hòa bình, vì Thủ tướng A-bi-xít đã giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử mới vào ngày 3-7. Khoảng một nghìn người 'áo đỏ' tại các tỉnh phía bắc là Chiềng Mai, Lam-pun và Lam-pang cho biết sẽ đến Băng-cốc tham gia cuộc biểu tình.Nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc tổng tuyển cử mới, ngày 15-5, cảnh sát Hoàng gia Thái-lan đã công bố danh tính 112 sát thủ chuyên nghiệp mà cảnh sát cho rằng là những kẻ 'đâm thuê chém mướn' và treo giải thưởng 100.000 bạt (khoảng hơn 3.300 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ các phần tử này. Ngày 10-5, ông Pra-chạ Pra-xốp-đê thuộc đảng Puea Thai đã bị một kẻ lạ mặt bắn bị thương khi đang vận động tranh cử tại tỉnh Xa-mút Pra-can. Tại tỉnh Y-a-la ở miền nam, một ô-tô...

Theo Tân Hoa xã, ông Xa-ha-rát Non-tha-man, một thủ lĩnh của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) ở Thái-lan, còn được gọi là “phe áo đỏ” cho biết, sẽ tổ chức cuộc biểu tình lớn tại Thủ đô Băng-cốc vào ngày 19-5.

Tuy nhiên, hoạt động này sẽ diễn ra trong hòa bình, vì Thủ tướng A-bi-xít đã giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử mới vào ngày 3-7. Khoảng một nghìn người &#39áo đỏ&#39 tại các tỉnh phía bắc là Chiềng Mai, Lam-pun và Lam-pang cho biết sẽ đến Băng-cốc tham gia cuộc biểu tình.

Nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc tổng tuyển cử mới, ngày 15-5, cảnh sát Hoàng gia Thái-lan đã công bố danh tính 112 sát thủ chuyên nghiệp mà cảnh sát cho rằng là những kẻ &#39đâm thuê chém mướn&#39 và treo giải thưởng 100.000 bạt (khoảng hơn 3.300 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ các phần tử này. Ngày 10-5, ông Pra-chạ Pra-xốp-đê thuộc đảng Puea Thai đã bị một kẻ lạ mặt bắn bị thương khi đang vận động tranh cử tại tỉnh Xa-mút Pra-can. Tại tỉnh Y-a-la ở miền nam, một ô-tô bị trúng bom làm hai dân thường chết và hai cảnh sát bị thương.

Theo Nhandan