Thứ tư,  22/09/2021

Tổng Thư ký mới của Liên đoàn A-rập

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, tại phiên họp ngày 15-5, dưới sự điều khiển của Bộ trưởng Ngoại giao Ô-man Bin A-la-uy, Liên đoàn A-rập (AL) đã nhất trí bầu ông Na-bin En A-ra-bi làm Tổng Thư ký mới của AL, thay ông Am Mu-sa từ đầu tháng 7 tới.Ông En A-ra-bi, 76 tuổi, được đào tạo chuyên ngành luật pháp quốc tế tại Mỹ, là thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) năm 2001-2006, cựu Đại sứ Ai Cập tại LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập hồi tháng 3-2011. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp của AL, ông En A-ra-bi cam kết thực hiện mọi giải pháp để thúc đẩy các chương trình hành động của...

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, tại phiên họp ngày 15-5, dưới sự điều khiển của Bộ trưởng Ngoại giao Ô-man Bin A-la-uy, Liên đoàn A-rập (AL) đã nhất trí bầu ông Na-bin En A-ra-bi làm Tổng Thư ký mới của AL, thay ông Am Mu-sa từ đầu tháng 7 tới.

Ông En A-ra-bi, 76 tuổi, được đào tạo chuyên ngành luật pháp quốc tế tại Mỹ, là thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) năm 2001-2006, cựu Đại sứ Ai Cập tại LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập hồi tháng 3-2011. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp của AL, ông En A-ra-bi cam kết thực hiện mọi giải pháp để thúc đẩy các chương trình hành động của AL.

Theo Nhandan