Thứ ba,  21/09/2021

Thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an LHQ

Theo Tân Hoa xã, tại hội nghị về quản lý toàn cầu và cải cách Hội đồng Bảo an (HĐBA) ở Rô-ma (I-ta-li-a) ngày 16-5, khoảng 70 trong số 123 đại biểu đã bày tỏ ý kiến sẵn sàng hợp tác trong nỗ lực cải cách HĐBA để đối phó với những thách thức của tình hình thế giới ngày nay.Bốn nước chủ chốt tại hội nghị là I-ta-li-a, Ác-hen-ti-na, Ca-na-đa, Cô-lôm-bi-a và Pa-ki-xtan khẳng định ủng hộ việc mở rộng HĐBA. Theo Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Giô-xép Đê-ít, nếu các nước thành viên không đạt được sự đồng thuận về việc cải cách toàn diện HĐBA thì có thể LHQ sẽ mất vị thế là một diễn đàn quốc tế quan trọng nhất. Tuy nhiên, hội nghị cho rằng, yêu cầu cải tổ HĐBA cần có ý kiến rõ ràng của bốn nước là Đức, Bra-xin, Ấn Độ và Nhật Bản.* Nhiều cơ quan LHQ và tổ chức quốc tế như Quỹ Dân số LHQ, Tổ chức Phụ nữ LHQ, UNESCO, Tổ chức Di dân quốc tế, WHO... đã kêu gọi chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế, nhất là các nước nghèo và chậm...

Theo Tân Hoa xã, tại hội nghị về quản lý toàn cầu và cải cách Hội đồng Bảo an (HĐBA) ở Rô-ma (I-ta-li-a) ngày 16-5, khoảng 70 trong số 123 đại biểu đã bày tỏ ý kiến sẵn sàng hợp tác trong nỗ lực cải cách HĐBA để đối phó với những thách thức của tình hình thế giới ngày nay.

Bốn nước chủ chốt tại hội nghị là I-ta-li-a, Ác-hen-ti-na, Ca-na-đa, Cô-lôm-bi-a và Pa-ki-xtan khẳng định ủng hộ việc mở rộng HĐBA. Theo Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Giô-xép Đê-ít, nếu các nước thành viên không đạt được sự đồng thuận về việc cải cách toàn diện HĐBA thì có thể LHQ sẽ mất vị thế là một diễn đàn quốc tế quan trọng nhất. Tuy nhiên, hội nghị cho rằng, yêu cầu cải tổ HĐBA cần có ý kiến rõ ràng của bốn nước là Đức, Bra-xin, Ấn Độ và Nhật Bản.

* Nhiều cơ quan LHQ và tổ chức quốc tế như Quỹ Dân số LHQ, Tổ chức Phụ nữ LHQ, UNESCO, Tổ chức Di dân quốc tế, WHO… đã kêu gọi chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế, nhất là các nước nghèo và chậm phát triển, tăng cường đầu tư vào thanh niên, coi đây là động lực chính thúc đẩy kinh tế và xã hội. Hội nghị thanh niên khu vực Đông Âu và Trung Á vừa kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhất trí rằng, cần tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh niên để họ phát huy tối đa năng lực.

Theo Nhandan