Thứ ba,  21/09/2021

Hoàng Gia Bỉ nỗ lực chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính phủ

Theo AFP, Hoàng gia Bỉ ra thông cáo báo chí cho biết, tối 16-5, Nhà Vua An-be II đã quyết định giao cho ông Ê-li-ô Đi Ru-pô, Chủ tịch đảng Xã hội Bỉ (PS) của cộng đồng nói tiếng Pháp, đứng ra thành lập chính phủ mới nhằm chấm dứt tình trạng bất đồng giữa bảy đảng chính trị khiến quốc gia này không có chính phủ từ tháng 6-2010. Ngay sau khi quyết định nêu trên của Hoàng gia Bỉ được công bố, hầu hết đảng phái chính trị tại nước này đã có những phản ứng tích cực, bày tỏ sẵn sàng hợp tác tích cực và tự nguyện nhằm thành lập một chính phủ mới, đáp ứng những đòi hỏi phát triển kinh tế và xã hội của đất...

Theo AFP, Hoàng gia Bỉ ra thông cáo báo chí cho biết, tối 16-5, Nhà Vua An-be II đã quyết định giao cho ông Ê-li-ô Đi Ru-pô, Chủ tịch đảng Xã hội Bỉ (PS) của cộng đồng nói tiếng Pháp, đứng ra thành lập chính phủ mới nhằm chấm dứt tình trạng bất đồng giữa bảy đảng chính trị khiến quốc gia này không có chính phủ từ tháng 6-2010.

Ngay sau khi quyết định nêu trên của Hoàng gia Bỉ được công bố, hầu hết đảng phái chính trị tại nước này đã có những phản ứng tích cực, bày tỏ sẵn sàng hợp tác tích cực và tự nguyện nhằm thành lập một chính phủ mới, đáp ứng những đòi hỏi phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Theo Nhandan