Thứ ba,  28/09/2021

EU cứu trợ 78 tỷ ơ-rô cho Bồ Ðào Nha

Các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã ủng hộ gói cứu trợ chung trị giá 78 tỷ ơ-rô (110 tỷ USD) của Liên hiệp châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Bồ Đào Nha trước thời hạn chót Li-xbon phải thanh toán khoản nợ 5 tỷ ơ-rô vào ngày 5-6 tới.Để nhận được gói cứu trợ này, Bồ Đào Nha phải cải cách kinh tế, tiến hành cổ phần hóa, cơ cấu và thúc đẩy các nguồn vốn ngân hàng, cải cách y tế, thị trường lao động và hành chính công. Trước đó, IMF đã thông qua khoản cứu trợ 1,58 tỷ ơ-rô (2,25 tỷ USD) cho Ai-len. Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone G.Giăng-cơ cho biết, không loại trừ khả năng cấp cho Hy Lạp khoản cho vay mới trị giá hàng chục tỷ ơ-rô do nợ công của A-ten đã lên tới 330 tỷ ơ-rô.* Tại cuộc họp ở Brúc-xen (Bỉ), các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đã đề cử Thống đốc Ngân hàng trung ương I-ta-li-a M.Đra-ghi vào chức Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nhiệm kỳ tới....

Các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã ủng hộ gói cứu trợ chung trị giá 78 tỷ ơ-rô (110 tỷ USD) của Liên hiệp châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Bồ Đào Nha trước thời hạn chót Li-xbon phải thanh toán khoản nợ 5 tỷ ơ-rô vào ngày 5-6 tới.

Để nhận được gói cứu trợ này, Bồ Đào Nha phải cải cách kinh tế, tiến hành cổ phần hóa, cơ cấu và thúc đẩy các nguồn vốn ngân hàng, cải cách y tế, thị trường lao động và hành chính công. Trước đó, IMF đã thông qua khoản cứu trợ 1,58 tỷ ơ-rô (2,25 tỷ USD) cho Ai-len. Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone G.Giăng-cơ cho biết, không loại trừ khả năng cấp cho Hy Lạp khoản cho vay mới trị giá hàng chục tỷ ơ-rô do nợ công của A-ten đã lên tới 330 tỷ ơ-rô.

* Tại cuộc họp ở Brúc-xen (Bỉ), các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đã đề cử Thống đốc Ngân hàng trung ương I-ta-li-a M.Đra-ghi vào chức Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nhiệm kỳ tới. Theo kế hoạch, đề cử sẽ chính thức được thông qua tại Hội nghị cấp cao EU ngày 24-6 tới.

Theo Nhandan