Thứ tư,  22/09/2021

Hội thảo quốc tế các đảng cộng sản lần thứ 20

Từ ngày 13 đến 15-5, tại Thủ đô Brúc-xen (Vương quốc Bỉ) đã diễn ra hội thảo quốc tế các đảng cộng sản lần thứ 20, do đảng Lao động Bỉ tổ chức. Tham dự hội thảo có đại diện 53 đảng cộng sản và công nhân của gần 50 nước thuộc các khu vực trên thế giới.Với chủ đề 'Tăng cường vai trò các đảng cộng sản trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hệ thống của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc', các đại biểu dự hội thảo đã trao đổi thông tin về tình hình quốc tế, tình hình các đảng, về cuộc đấu tranh của các lực lượng tiến bộ tại từng nước và trên thế giới. Hội thảo đã thông qua Tuyên bố chung, trong đó nêu rõ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế hiện nay tiếp tục tác động tiêu cực tới chính trị, kinh tế, xã hội của hầu hết các nước, khẳng định các đảng cần đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc,...

Từ ngày 13 đến 15-5, tại Thủ đô Brúc-xen (Vương quốc Bỉ) đã diễn ra hội thảo quốc tế các đảng cộng sản lần thứ 20, do đảng Lao động Bỉ tổ chức. Tham dự hội thảo có đại diện 53 đảng cộng sản và công nhân của gần 50 nước thuộc các khu vực trên thế giới.

Với chủ đề &#39Tăng cường vai trò các đảng cộng sản trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hệ thống của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc&#39, các đại biểu dự hội thảo đã trao đổi thông tin về tình hình quốc tế, tình hình các đảng, về cuộc đấu tranh của các lực lượng tiến bộ tại từng nước và trên thế giới. Hội thảo đã thông qua Tuyên bố chung, trong đó nêu rõ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế hiện nay tiếp tục tác động tiêu cực tới chính trị, kinh tế, xã hội của hầu hết các nước, khẳng định các đảng cần đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội; kêu gọi tăng cường đoàn kết và phối hợp hành động giữa các đảng cộng sản.

Nhận lời mời của đảng Lao động Bỉ, Đoàn đại biểu Đảng ta đã tham gia và có bài tham luận tại hội thảo; gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo đảng Lao động Bỉ và nhiều đoàn đại biểu quốc tế.

Theo Nhandan