Thứ tư,  22/09/2021

Diễn đàn quốc tế Văn hóa Thái Hồ tại Trung Quốc

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, sáng 18-5, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Thái Hồ, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khai mạc Diễn đàn quốc tế Văn hóa Thái Hồ lần thứ nhất. Diễn đàn do chính quyền tỉnh Giang Tô, Liên hiệp hội Văn học nghệ thuật Trung Quốc, Hiệp hội ngoại giao nhân dân Trung Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Giang Tô, chính quyền khu Ngô Trung, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Thái Hồ, thành phố Tô Châu và Công ty Xương Thịnh Vĩ Nghiệp tổ chức.Đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn có Thủ tướng Pa-ki-xtan Y.R.Gi-la-ni; nguyên Tổng thống In-đô-nê-xi-a S.Mê-ga-oa-ti; 33 chuyên gia, học giả, các nhà nghiên cứu văn hóa của 26 nước và khu vực lãnh thổ trên thế...

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, sáng 18-5, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Thái Hồ, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khai mạc Diễn đàn quốc tế Văn hóa Thái Hồ lần thứ nhất. Diễn đàn do chính quyền tỉnh Giang Tô, Liên hiệp hội Văn học nghệ thuật Trung Quốc, Hiệp hội ngoại giao nhân dân Trung Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Giang Tô, chính quyền khu Ngô Trung, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Thái Hồ, thành phố Tô Châu và Công ty Xương Thịnh Vĩ Nghiệp tổ chức.

Đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn có Thủ tướng Pa-ki-xtan Y.R.Gi-la-ni; nguyên Tổng thống In-đô-nê-xi-a S.Mê-ga-oa-ti; 33 chuyên gia, học giả, các nhà nghiên cứu văn hóa của 26 nước và khu vực lãnh thổ trên thế giới.

Theo Nhandan