Thứ ba,  21/09/2021

Tăng cường quan hệ Việt Nam – Mi-an-ma

Nhận lời mời của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma (USDP), Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư làm Trưởng đoàn, đã thăm Mi-an-ma, từ ngày 15 đến 19-5.Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng USDP do Tổng Thư ký Đảng Htay O làm Trưởng đoàn, gặp và trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma Ma-ung Lơ-uyn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước thời gian gần đây và trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước đồng thời bàn các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng USDP cũng như giữa hai nước Việt Nam và Mi-an-ma.Hai bên nhất trí, trong thời gian tới sẽ tăng cường quan hệ mọi mặt giữa hai nước, kể cả quan hệ Nhà nước, quan hệ Đảng và quan hệ nhân dân, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường quan hệ thương mại - đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác.Đồng chí Vương Thừa Phong đã chuyển...

Nhận lời mời của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma (USDP), Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư làm Trưởng đoàn, đã thăm Mi-an-ma, từ ngày 15 đến 19-5.

Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng USDP do Tổng Thư ký Đảng Htay O làm Trưởng đoàn, gặp và trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma Ma-ung Lơ-uyn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước thời gian gần đây và trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước đồng thời bàn các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng USDP cũng như giữa hai nước Việt Nam và Mi-an-ma.

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới sẽ tăng cường quan hệ mọi mặt giữa hai nước, kể cả quan hệ Nhà nước, quan hệ Đảng và quan hệ nhân dân, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường quan hệ thương mại – đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác.

Đồng chí Vương Thừa Phong đã chuyển lời của lãnh đạo Đảng ta mời các nhà lãnh đạo Đảng USDP thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Lãnh đạo Đảng bạn cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Theo Nhandan