Thứ ba,  21/09/2021

Chính sách của Mỹ ở khu vực Trung Ðông và Bắc Phi

Lúc 23 giờ 15 phút ngày 19-5 (giờ Việt Nam), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Oa-sinh-tơn, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã trình bày chính sách của Mỹ ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Trong thời gian 45 phút, Tổng thống Mỹ đã nhận xét về tình hình đang diễn ra tại các nước như: Xy-ri, Li-bi, Ba-ren... và cho rằng, tương lai của nước Mỹ gắn với khu vực Trung Đông và Bắc Phi, vì vậy Mỹ phải thay đổi chính sách tại khu vực này.Ông Ô-ba-ma nêu ra một số biện pháp cụ thể như: Mỹ phản đối sử dụng vũ lực và xung đột vũ trang, ủng hộ việc chuyển giao dân chủ, tăng cường đầu tư và thương mại với các nước trong khu vực; viện trợ tài chính cho Ai Cập và Tuy-ni-di; Tổng thống Xy-ri Át-xát chỉ có một trong hai con đường hoặc là chuyển giao dân chủ hoặc là phải từ chức; thời gian đang chống lại Tổng thống Li-bi M.Ca-đa-phi và ông ta nhất định phải ra đi; chính quyền Ba-ren phải đàm phán với phe đối lập...Tuy nhiên, ông Ô-ba-ma đã không đưa ra chính sách...

Lúc 23 giờ 15 phút ngày 19-5 (giờ Việt Nam), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Oa-sinh-tơn, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã trình bày chính sách của Mỹ ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Trong thời gian 45 phút, Tổng thống Mỹ đã nhận xét về tình hình đang diễn ra tại các nước như: Xy-ri, Li-bi, Ba-ren… và cho rằng, tương lai của nước Mỹ gắn với khu vực Trung Đông và Bắc Phi, vì vậy Mỹ phải thay đổi chính sách tại khu vực này.

Ông Ô-ba-ma nêu ra một số biện pháp cụ thể như: Mỹ phản đối sử dụng vũ lực và xung đột vũ trang, ủng hộ việc chuyển giao dân chủ, tăng cường đầu tư và thương mại với các nước trong khu vực; viện trợ tài chính cho Ai Cập và Tuy-ni-di; Tổng thống Xy-ri Át-xát chỉ có một trong hai con đường hoặc là chuyển giao dân chủ hoặc là phải từ chức; thời gian đang chống lại Tổng thống Li-bi M.Ca-đa-phi và ông ta nhất định phải ra đi; chính quyền Ba-ren phải đàm phán với phe đối lập…

Tuy nhiên, ông Ô-ba-ma đã không đưa ra chính sách rõ ràng về cuộc xung đột giữa Pa-le-xtin và I-xra-en, mà chỉ bày tỏ ủng hộ việc thành lập hai nhà nước Pa-le-xtin và I-xra-en trên cơ sở các đường biên giới hiện nay. Quan điểm này của Mỹ khác xa quan điểm của chính quyền và nhân dân Pa-le-xtin.

Theo Nhandan