Thứ ba,  21/09/2021

Cải tổ Chính phủ ở Xin-ga-po và Ca-na-đa

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 18-5, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long đã tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ chính phủ sâu rộng, trong đó có sự thay đổi ở 11 vị trí trong tổng số 14 thành viên. Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cấp cao Gô Chốc Tông sẽ không tham gia chính phủ mới.Bộ trưởng Tài chính Tha-man San-mu-ga-rát-nam giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và Nhân lực. Bộ trưởng Pháp luật K.San-mu-gam giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Giáo dục Ng.Eng Hen giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống S. R.Na-than ngày 21-5.Ngày 18-5, Thủ tướng Ca-na-đa Xti-phơn Ha-pơ thông báo một số thay đổi về nhân sự trong cuộc cải tổ chính phủ, sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền giành được đa số ghế tại Hạ viện mới được bầu. Trong đó, có bảy gương mặt mới và số thành viên tăng lên 39 người. Giôn Bâ-yớt, người đứng đầu đảng Bảo thủ tại Hạ viện được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thủ tướng X.Ha-pơ nêu rõ, đợt...

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 18-5, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long đã tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ chính phủ sâu rộng, trong đó có sự thay đổi ở 11 vị trí trong tổng số 14 thành viên. Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cấp cao Gô Chốc Tông sẽ không tham gia chính phủ mới.

Bộ trưởng Tài chính Tha-man San-mu-ga-rát-nam giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và Nhân lực. Bộ trưởng Pháp luật K.San-mu-gam giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Giáo dục Ng.Eng Hen giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống S. R.Na-than ngày 21-5.

Ngày 18-5, Thủ tướng Ca-na-đa Xti-phơn Ha-pơ thông báo một số thay đổi về nhân sự trong cuộc cải tổ chính phủ, sau khi đảng Bảo thủ cầm quyền giành được đa số ghế tại Hạ viện mới được bầu. Trong đó, có bảy gương mặt mới và số thành viên tăng lên 39 người. Giôn Bâ-yớt, người đứng đầu đảng Bảo thủ tại Hạ viện được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thủ tướng X.Ha-pơ nêu rõ, đợt cải tổ chính phủ lần này là duy trì sự tiếp nối và ổn định của chính phủ đã cầm quyền tại Ca-na-đa từ năm 2006.

Theo Nhandan