Thứ ba,  28/09/2021

Khai mạc cuộc gặp lần thứ XVII Diễn đàn Xao Pao-lô

Ngày 18-5, cuộc gặp lần thứ XVII Diễn đàn Xao Pao-lô đã khai mạc tại Thủ đô Ma-na-goa, Ni-ca-ra-goa, nhân kỷ niệm lần thứ 116 Ngày sinh của vị anh hùng dân tộc Ni-ca-ra-goa Au-gu-xtô Xê-xa Xan-đi-nô và 50 năm Ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xan-đi-nô (FSLN). Tham dự có khoảng 500 đại biểu của 42 đảng chính trị thuộc 32 nước và nhiều khách mời quốc tế và trong nước, trong đó có Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.Với chủ đề 'Khối đoàn kết Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê' và khẩu hiệu 'Đoàn kết làm chúng ta lớn mạnh hơn', cuộc gặp tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của khu vực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng cánh tả Mỹ la-tinh trong việc thực hiện cải cách dân tộc, dân sinh, dân chủ và tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới ở các nước.Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Tổng thống, Tổng Bí thư Đảng FSLN Đa-ni-en Oóc-tê-ga đánh giá cao tầm quan trọng của Diễn đàn Xao Pao-lô trong cuộc đấu tranh nhằm biến ước mơ của Xi-môn...

Ngày 18-5, cuộc gặp lần thứ XVII Diễn đàn Xao Pao-lô đã khai mạc tại Thủ đô Ma-na-goa, Ni-ca-ra-goa, nhân kỷ niệm lần thứ 116 Ngày sinh của vị anh hùng dân tộc Ni-ca-ra-goa Au-gu-xtô Xê-xa Xan-đi-nô và 50 năm Ngày thành lập Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xan-đi-nô (FSLN). Tham dự có khoảng 500 đại biểu của 42 đảng chính trị thuộc 32 nước và nhiều khách mời quốc tế và trong nước, trong đó có Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với chủ đề &#39Khối đoàn kết Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê&#39 và khẩu hiệu &#39Đoàn kết làm chúng ta lớn mạnh hơn&#39, cuộc gặp tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của khu vực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng cánh tả Mỹ la-tinh trong việc thực hiện cải cách dân tộc, dân sinh, dân chủ và tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới ở các nước.
Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Tổng thống, Tổng Bí thư Đảng FSLN Đa-ni-en Oóc-tê-ga đánh giá cao tầm quan trọng của Diễn đàn Xao Pao-lô trong cuộc đấu tranh nhằm biến ước mơ của Xi-môn Bô-li-va, Xan Mác-tin, Hô-xê Mác-ti, Au-gu-xtô Xê-xa Xan-đi-nô và nhiều anh hùng dân tộc khác về một dân tộc Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê thống nhất thành hiện thực.
Tổng thống Đa-ni-en Oóc-tê-ga đã ca ngợi chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến cứu nước và cho rằng, với thắng lợi này, Việt Nam đã trở thành hậu phương vững chắc cho các dân tộc Mỹ la-tinh trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tổng thống cảm ơn, đánh giá cao và cho rằng, sự hiện diện của Đoàn đại biểu Việt Nam đã làm tăng tầm quan trọng của Diễn đàn Xao Pao-lô trong đời sống chính trị khu vực và quốc tế.
Trưởng Đoàn đại biểu Đảng ta, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư đã vinh dự được mời đại diện cho các đảng khách mời phát biểu chào mừng. Tư tưởng &#39Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công&#39 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong phát biểu của Đoàn đã được các đại biểu đánh giá rất cao.
Đoàn đại biểu Đảng ta đã được Tổng thống, Tổng Bí thư Đa-ni-en Oóc-tê-ga tiếp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống, Tổng Bí thư Đảng FSLN. Đồng chí Đa-ni-en Oóc-tê-ga chân thành cảm ơn sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Đảng và nhân dân ta đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ni-ca-ra-goa trong suốt những năm qua; bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Theo Nhandan