Thứ bảy,  25/09/2021

Báo chí Cu-ba ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Cu-ba, ngày 19-5, báo Gran-ma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cu-ba, đã có bài viết ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh nhật Bác và 100 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước.Dưới tiêu đề 'Người soi sáng đường', bài viết trên trang nhất của báo Gran-ma nhấn mạnh, cách đây 121 năm, thế giới đã chứng kiến sự ra đời của một trong những người có thể nói là duy nhất, với tài năng và trí tuệ của mình đã làm nên lịch sử. Thời thanh niên, lãnh tụ Cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp các châu lục để tìm đường giải phóng dân tộc. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới gắn liền với giai cấp bị bóc lột tại các quốc gia thuộc địa. Với tư tưởng 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do', Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và...

Theo phóng viên TTXVN tại Cu-ba, ngày 19-5, báo Gran-ma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cu-ba, đã có bài viết ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh nhật Bác và 100 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước.
Dưới tiêu đề &#39Người soi sáng đường&#39, bài viết trên trang nhất của báo Gran-ma nhấn mạnh, cách đây 121 năm, thế giới đã chứng kiến sự ra đời của một trong những người có thể nói là duy nhất, với tài năng và trí tuệ của mình đã làm nên lịch sử. Thời thanh niên, lãnh tụ Cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp các châu lục để tìm đường giải phóng dân tộc. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới gắn liền với giai cấp bị bóc lột tại các quốc gia thuộc địa. Với tư tưởng &#39Không có gì quý hơn độc lập, tự do&#39, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đỉnh điểm là chiến thắng đế quốc Mỹ năm 1975. Tư tưởng và tấm gương của Người sẽ mãi soi sáng con đường Cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Theo Nhandan