Thứ hai,  27/09/2021

Chính phủ mới của Xin-ga-po nhậm chức

Theo Tân Hoa xã, ngày 21-5, Chính phủ mới của Xin-ga-po, do ông Lý Hiển Long làm Thủ tướng, đã tuyên thệ nhậm chức, trước sự chứng kiến của Tổng thống S. R. Na-than.Chính phủ mới được thu gọn còn 15 bộ, so với 21 bộ của chính phủ trước; độ tuổi trung bình của các bộ trưởng là 53, so với 59. Các ông Lý Quang Diệu và Gô Chốc Tông xin rút khỏi chính phủ và về hưu.Tại buổi lễ kéo dài 15 phút, Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết các chính sách của Chính phủ sẽ được điều chỉnh phù hợp thời đại và nguyện vọng của xã hội cũng như nhân dân...

Theo Tân Hoa xã, ngày 21-5, Chính phủ mới của Xin-ga-po, do ông Lý Hiển Long làm Thủ tướng, đã tuyên thệ nhậm chức, trước sự chứng kiến của Tổng thống S. R. Na-than.

Chính phủ mới được thu gọn còn 15 bộ, so với 21 bộ của chính phủ trước; độ tuổi trung bình của các bộ trưởng là 53, so với 59. Các ông Lý Quang Diệu và Gô Chốc Tông xin rút khỏi chính phủ và về hưu.

Tại buổi lễ kéo dài 15 phút, Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết các chính sách của Chính phủ sẽ được điều chỉnh phù hợp thời đại và nguyện vọng của xã hội cũng như nhân dân Xin-ga-po.

Theo Nhandan