Thứ hai,  27/09/2021

Biểu tình của lao động tại Pháp, Tây Ban Nha và Séc

Cuộc biểu tình tại Lơ A-vrơ do Liên đoàn lao động Pháp tổ chức để phản đối G-8. Theo AFP, ngày 21-5, khoảng 7.000 người biểu tình tại TP Lơ A-vrơ (Pháp) phản đối mặt trái của toàn cầu hoá, trước thềm hội nghị cấp cao G-8 diễn ra từ ngày 26 đến 27-5 tới, tại TP Đô-vin. Hơn 12 nghìn cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh cho hội nghị G-8.Chương trình nghị sự của hội nghị này dự kiến đề cập tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi và ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân ở Nhật Bản.* Theo Tân Hoa xã, ngày 22-5, hơn 25 nghìn người cắm trại biểu tình tại trung tâm Thủ đô Ma-đrít (Tây Ban Nha) phản đối các kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ, bất chấp lệnh cấm biểu tình trong vòng 48 giờ trước cuộc bầu cử địa phương diễn ra cùng ngày. Ngoài ra, còn khoảng 35 nghìn người tham gia biểu tình ở hơn 50 thành phố của Tây Ban Nha. Họ cho rằng, các biện pháp 'thắt lưng buộc bụng' của chính...

Cuộc biểu tình tại Lơ A-vrơ do Liên đoàn lao động Pháp tổ chức để phản đối G-8.
Theo AFP, ngày 21-5, khoảng 7.000 người biểu tình tại TP Lơ A-vrơ (Pháp) phản đối mặt trái của toàn cầu hoá, trước thềm hội nghị cấp cao G-8 diễn ra từ ngày 26 đến 27-5 tới, tại TP Đô-vin. Hơn 12 nghìn cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh cho hội nghị G-8.

Chương trình nghị sự của hội nghị này dự kiến đề cập tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi và ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân ở Nhật Bản.

* Theo Tân Hoa xã, ngày 22-5, hơn 25 nghìn người cắm trại biểu tình tại trung tâm Thủ đô Ma-đrít (Tây Ban Nha) phản đối các kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ, bất chấp lệnh cấm biểu tình trong vòng 48 giờ trước cuộc bầu cử địa phương diễn ra cùng ngày. Ngoài ra, còn khoảng 35 nghìn người tham gia biểu tình ở hơn 50 thành phố của Tây Ban Nha. Họ cho rằng, các biện pháp &#39thắt lưng buộc bụng&#39 của chính phủ là nguyên nhân làm tỷ lệ thất nghiệp tăng cao 21,19%.

* Ngày 21-5, khoảng 40 nghìn người đã tuần hành tại Thủ đô Pra-ha (Séc) phản đối các kế hoạch cải cách hệ thống hưu trí, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội của chính phủ. Họ cho rằng, những kế hoạch này ảnh hưởng xấu nền kinh tế và xã hội. Các tổ chức công đoàn tuyên bố sẽ kêu gọi một cuộc tổng bãi công nếu chính phủ không thay đổi những kế hoạch trên.

Theo Nhandan