Thứ hai,  27/09/2021

Tỷ lệ ủng hộ đảng CDU của Thủ tướng Ðức giảm mạnh

Roi-tơ ngày 22-5 đưa tin, theo kết quả thăm dò sau bầu cử, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và đảng Xanh tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Brê-men, một trong ba thành phố có quy chế bang ở CHLB Đức bên cạnh Béc-lin và Ham-buốc.Lần đầu đảng Xanh vượt Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng A.Méc-ken. CDU có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 52 năm qua với 20,2% số phiếu bầu. SPD giành 38,3% số phiếu; đảng Xanh vượt CDU với 22,8% số phiếu.* Tại Tây Ban Nha, theo kết quả sơ bộ, đảng Xã hội cầm quyền chỉ giành 27,81% số phiếu ủng hộ, một kết quả được coi là thất bại trong cuộc bầu cử địa phương ở nước này ngày 22-5 vừa qua trong bối cảnh sự bất bình của người dân ngày càng tăng cao do kinh tế khó khăn. Với kết quả này, đảng Xã hội sẽ mất quyền kiểm soát tuyệt đối tại nhiều vùng, kể cả các thành phố lớn. Thủ tướng R.Xa-pa-tê-rô thừa nhận thất bại của đảng Xã hội, tuy nhiên,...

Roi-tơ ngày 22-5 đưa tin, theo kết quả thăm dò sau bầu cử, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và đảng Xanh tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Brê-men, một trong ba thành phố có quy chế bang ở CHLB Đức bên cạnh Béc-lin và Ham-buốc.

Lần đầu đảng Xanh vượt Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng A.Méc-ken. CDU có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 52 năm qua với 20,2% số phiếu bầu. SPD giành 38,3% số phiếu; đảng Xanh vượt CDU với 22,8% số phiếu.

* Tại Tây Ban Nha, theo kết quả sơ bộ, đảng Xã hội cầm quyền chỉ giành 27,81% số phiếu ủng hộ, một kết quả được coi là thất bại trong cuộc bầu cử địa phương ở nước này ngày 22-5 vừa qua trong bối cảnh sự bất bình của người dân ngày càng tăng cao do kinh tế khó khăn. Với kết quả này, đảng Xã hội sẽ mất quyền kiểm soát tuyệt đối tại nhiều vùng, kể cả các thành phố lớn. Thủ tướng R.Xa-pa-tê-rô thừa nhận thất bại của đảng Xã hội, tuy nhiên, bác bỏ khả năng kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Theo Nhandan