Thứ ba,  21/09/2021

Mỹ gia tăng trừng phạt I-ran

Theo AFP, ngày 24-5, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với I-ran, nhằm gây sức ép kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tê-hê-ran. Những biện pháp trừng phạt này nhằm vào bảy công ty nước ngoài mà I-ran có quan hệ trong việc nhập khẩu xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác để phục vụ nhu cầu nội địa.Trong số các nước có các công ty bị tác động bởi lệnh trừng phạt này có Vê-nê-xu-ê-la, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Xin-ga-po, I-xra-en và Mô-na-cô.Ngoài ra, Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 thực thể và cá nhân nước ngoài khác có làm ăn giao dịch với I-ran, Xy-ri và CHDCND Triều Tiên liên quan tới các hàng hóa và công nghệ mà Oa-sinh-tơn cho rằng có thể được dùng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc tên lửa.* Ngày 24-5, Vê-nê-xu-ê-la đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ trừng phạt Công ty Dầu khí nhà nước PDVSA của nước này do có quan hệ thương mại với I-ran. Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô cho rằng, đây là biện pháp 'lỗi...

Theo AFP, ngày 24-5, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với I-ran, nhằm gây sức ép kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tê-hê-ran. Những biện pháp trừng phạt này nhằm vào bảy công ty nước ngoài mà I-ran có quan hệ trong việc nhập khẩu xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác để phục vụ nhu cầu nội địa.

Trong số các nước có các công ty bị tác động bởi lệnh trừng phạt này có Vê-nê-xu-ê-la, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Xin-ga-po, I-xra-en và Mô-na-cô.

Ngoài ra, Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 thực thể và cá nhân nước ngoài khác có làm ăn giao dịch với I-ran, Xy-ri và CHDCND Triều Tiên liên quan tới các hàng hóa và công nghệ mà Oa-sinh-tơn cho rằng có thể được dùng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc tên lửa.

* Ngày 24-5, Vê-nê-xu-ê-la đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ trừng phạt Công ty Dầu khí nhà nước PDVSA của nước này do có quan hệ thương mại với I-ran. Bộ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô cho rằng, đây là biện pháp &#39lỗi thời, mang tính xúc phạm đi ngược lại đa số&#39 và cho biết, Vê-nê-xu-ê-la sẽ có sự đáp trả thích hợp.

Theo Nhandan