Thứ năm,  23/09/2021

Công tác tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam

Sáng 25-5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại phối hợp Cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) của Bộ Quốc phòng tổ chức thông báo, giới thiệu về công tác MIA cho Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam.Những năm qua, Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện các hoạt động điều tra hỗn hợp, đơn phương; nghiên cứu sưu tầm thông tin, tài liệu; phỏng vấn nhân chứng; khai quật; thu hồi nhận dạng và trao trả hài cốt; tổ chức các cuộc họp kỹ thuật hai bên... và đã trao trả phía Hoa Kỳ 915 hài cốt; trao trả đủ số hài cốt quân nhân Ô-xtrây-li-a mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Phía Hoa Kỳ và Ô-xtrây-li-a cảm ơn và đánh giá cao thiện chí nhân đạo của Việt Nam trong việc sớm làm rõ số phận của những người nước ngoài mất tích tại Việt Nam, và sớm tìm kiếm đưa hài cốt trở về quê hương xứ sở và gia đình họ.Tùy viên Quân sự các nước như Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Cam-pu-chia, Xin-ga-po phát biểu ý kiến, cảm ơn...

Sáng 25-5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại phối hợp Cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) của Bộ Quốc phòng tổ chức thông báo, giới thiệu về công tác MIA cho Đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam.

Những năm qua, Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện các hoạt động điều tra hỗn hợp, đơn phương; nghiên cứu sưu tầm thông tin, tài liệu; phỏng vấn nhân chứng; khai quật; thu hồi nhận dạng và trao trả hài cốt; tổ chức các cuộc họp kỹ thuật hai bên… và đã trao trả phía Hoa Kỳ 915 hài cốt; trao trả đủ số hài cốt quân nhân Ô-xtrây-li-a mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Phía Hoa Kỳ và Ô-xtrây-li-a cảm ơn và đánh giá cao thiện chí nhân đạo của Việt Nam trong việc sớm làm rõ số phận của những người nước ngoài mất tích tại Việt Nam, và sớm tìm kiếm đưa hài cốt trở về quê hương xứ sở và gia đình họ.

Tùy viên Quân sự các nước như Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Cam-pu-chia, Xin-ga-po phát biểu ý kiến, cảm ơn Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thông báo, trao đổi những nội dung liên quan công tác MIA; mong muốn công tác MIA tiếp tục được phối hợp tiến hành nhanh, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Nhandan