Thứ tư,  22/09/2021

"Tiền hậu bất nhất"

Sau phản ứng "đầy tức giận" từ phía I-xra-en trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma về chính sách của Oa-sinh-tơn đối với Trung Đông, người đứng đầu Nhà trắng đã có động thái "xoa dịu" đồng minh chiến lược.Trong bài phát biểu về Trung Đông, ông Ô-ba-ma kêu gọi lấy đường biên giới trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Nhưng chỉ vài ngày sau, tại Hội nghị chính sách của nhóm vận động hành lang thân I-xra-en ở Oa-sinh-tơn, chính Tổng thống Ô-ba-ma lại nói rằng, ông hy vọng việc trao đổi đất giữa I-xra-en và Pa-le-xtin sẽ tính tới 'thực tế dân cư' trên thực địa. Điều này có nghĩa là Oa-sinh-tơn lại bật đèn xanh cho I-xra-en giữ một số khu định cư Do Thái trên các vùng đất chiếm đóng, một yếu tố luôn bị Pa-le-xtin phản đối và là trở ngại lớn đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Theo các nhà phân tích, việc ông Ô-ba-ma 'chọc giận', rồi lại lập tức 'xoa dịu' Ten A-víp cho thấy, Tổng thống Mỹ mặc dù tỏ ra 'thể...

Sau phản ứng “đầy tức giận” từ phía I-xra-en trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma về chính sách của Oa-sinh-tơn đối với Trung Đông, người đứng đầu Nhà trắng đã có động thái “xoa dịu” đồng minh chiến lược.
Trong bài phát biểu về Trung Đông, ông Ô-ba-ma kêu gọi lấy đường biên giới trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Nhưng chỉ vài ngày sau, tại Hội nghị chính sách của nhóm vận động hành lang thân I-xra-en ở Oa-sinh-tơn, chính Tổng thống Ô-ba-ma lại nói rằng, ông hy vọng việc trao đổi đất giữa I-xra-en và Pa-le-xtin sẽ tính tới &#39thực tế dân cư&#39 trên thực địa. Điều này có nghĩa là Oa-sinh-tơn lại bật đèn xanh cho I-xra-en giữ một số khu định cư Do Thái trên các vùng đất chiếm đóng, một yếu tố luôn bị Pa-le-xtin phản đối và là trở ngại lớn đối với các cuộc đàm phán hòa bình.
Theo các nhà phân tích, việc ông Ô-ba-ma &#39chọc giận&#39, rồi lại lập tức &#39xoa dịu&#39 Ten A-víp cho thấy, Tổng thống Mỹ mặc dù tỏ ra &#39thể hiện nỗ lực&#39 đóng vai trò trung gian &#39vô tư&#39 trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, nhưng ông lại không thể &#39hy sinh&#39 hay &#39làm tổn thương&#39 quan hệ với đồng minh chiến lược I-xra-en. Vậy, đó chẳng phải là thái độ &#39tiền hậu bất nhất&#39 trong quan điểm của Mỹ hay sao?
Theo Nhandan