Thứ tư,  22/09/2021

Tăng cường giao lưu, hợp tác Quân y các nước ASEAN

Ngày 27-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN lần thứ nhất (1stACMMC). Tới dự, có đại diện lãnh đạo Cục Quân y Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu những người đứng đầu ngành quân y và Tùy viên quốc phòng mười nước ASEAN (chủ nhà Việt Nam và các nước: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma).Với chủ đề: 'Hợp tác quân y các nước ASEAN hướng tới tương lai', tại hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên tham luận giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của quân y nước mình; trao đổi, thảo luận tìm kiếm phương thức hợp tác về quân y trong khối ASEAN trên một số lĩnh vực: Phòng, chống và đối phó với dịch bệnh; nâng cao sức khỏe cộng đồng; tham gia giải quyết các sự cố về môi trường, hoạt động nhân đạo và cứu trợ thảm họa; diễn tập trong hỗ trợ nhân đạo và thảm họa...; đề xuất sáng kiến của Việt Nam 'Giao lưu bác sĩ quân y trẻ ASEAN' Hội nghị đã định hướng việc hợp tác,...

Ngày 27-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN lần thứ nhất (1stACMMC). Tới dự, có đại diện lãnh đạo Cục Quân y Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu những người đứng đầu ngành quân y và Tùy viên quốc phòng mười nước ASEAN (chủ nhà Việt Nam và các nước: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma).
Với chủ đề: &#39Hợp tác quân y các nước ASEAN hướng tới tương lai&#39, tại hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên tham luận giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của quân y nước mình; trao đổi, thảo luận tìm kiếm phương thức hợp tác về quân y trong khối ASEAN trên một số lĩnh vực: Phòng, chống và đối phó với dịch bệnh; nâng cao sức khỏe cộng đồng; tham gia giải quyết các sự cố về môi trường, hoạt động nhân đạo và cứu trợ thảm họa; diễn tập trong hỗ trợ nhân đạo và thảm họa…; đề xuất sáng kiến của Việt Nam &#39Giao lưu bác sĩ quân y trẻ ASEAN&#39 Hội nghị đã định hướng việc hợp tác, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm hay, tăng cường giao lưu ở nhiều cấp độ…, từng bước thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của ngành quân y các nước ASEAN, đóng góp vào sự phát triển nền y tế khu vực, mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN và Hiệp hội các nước Đông – Nam Á.
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN đã tới chào lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tham quan các cơ sở chuyên môn của Học viện Quân y và một số công trình văn hóa tại Hà Nội.
Theo Nhandan