Thứ bảy,  25/09/2021

Việt Nam dự Ðối thoại ASEAN – Mỹ lần thứ 24

Theo phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 24 được tổ chức tại Thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ) trong các ngày 25 và 26-5. Phi-li-pin, với tư cách là Nước Điều phối quan hệ ASEAN-Mỹ, dẫn đầu các đoàn đại biểu từ các nước thành viên ASEAN tham dự đối thoại.Đoàn Mỹ do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Cớt Kem-bờ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dẫn đầu. Đoàn Việt Nam do ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) của Việt Nam, dẫn đầu.Tại cuộc đối thoại, các đại biểu đã thảo luận Kế hoạch Hành động năm năm của ASEAN và Mỹ, việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên, việc Mỹ tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác, như cấu trúc khu vực, tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Các nước ASEAN và Mỹ đã nhất trí về một số...

Theo phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 24 được tổ chức tại Thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ) trong các ngày 25 và 26-5. Phi-li-pin, với tư cách là Nước Điều phối quan hệ ASEAN-Mỹ, dẫn đầu các đoàn đại biểu từ các nước thành viên ASEAN tham dự đối thoại.
Đoàn Mỹ do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Cớt Kem-bờ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dẫn đầu. Đoàn Việt Nam do ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) của Việt Nam, dẫn đầu.
Tại cuộc đối thoại, các đại biểu đã thảo luận Kế hoạch Hành động năm năm của ASEAN và Mỹ, việc phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên, việc Mỹ tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác, như cấu trúc khu vực, tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Các nước ASEAN và Mỹ đã nhất trí về một số vấn đề như khuyến nghị đối với sự chuẩn bị Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) và hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng (PMC) tổ chức tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a) vào tháng 7 tới, cũng như khả năng tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ lần thứ ba vào tháng 11 năm nay.
Theo Nhandan