Thứ hai,  27/09/2021

Ðòn bẩy

Diễn đàn cấp cao châu Phi - Ấn Độ lần thứ hai họp tại Thủ đô A-đi A-bê-ba của Ê-ti-ô-pi-a đã kết thúc. Tại đây, hai bên thông qua hai văn kiện quan trọng gồm Tuyên bố A-đi A-bê-ba và Khuôn khổ tăng cường hợp tác, cam kết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai đối tác xuyên Ấn Độ Dương. Ấn Độ cam kết dành cho châu Phi khoản vay lên tới năm tỷ USD trong ba năm để thúc đẩy kinh tế châu lục này tăng trưởng.Sự hiện diện của Ấn Độ tại châu Phi được thúc đẩy mạnh mẽ từ năm 2008, sau Diễn đàn cấp cao song phương lần thứ nhất với việc tạo nền tảng thuận lợi để hai bên xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ấn Độ cam kết hợp tác để đưa châu lục giàu tài nguyên với thị trường khoảng một tỷ người tiêu dùng này trở thành trọng tâm phát triển kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21. Về phần mình, châu Phi rộng cửa đón nền kinh tế mới nổi đầy tiềm năng của thế giới nhằm thực...

Diễn đàn cấp cao châu Phi – Ấn Độ lần thứ hai họp tại Thủ đô A-đi A-bê-ba của Ê-ti-ô-pi-a đã kết thúc. Tại đây, hai bên thông qua hai văn kiện quan trọng gồm Tuyên bố A-đi A-bê-ba và Khuôn khổ tăng cường hợp tác, cam kết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai đối tác xuyên Ấn Độ Dương. Ấn Độ cam kết dành cho châu Phi khoản vay lên tới năm tỷ USD trong ba năm để thúc đẩy kinh tế châu lục này tăng trưởng.

Sự hiện diện của Ấn Độ tại châu Phi được thúc đẩy mạnh mẽ từ năm 2008, sau Diễn đàn cấp cao song phương lần thứ nhất với việc tạo nền tảng thuận lợi để hai bên xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ấn Độ cam kết hợp tác để đưa châu lục giàu tài nguyên với thị trường khoảng một tỷ người tiêu dùng này trở thành trọng tâm phát triển kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21. Về phần mình, châu Phi rộng cửa đón nền kinh tế mới nổi đầy tiềm năng của thế giới nhằm thực hiện công cuộc xóa đói nghèo và mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Cam kết chính trị vừa đạt được không chỉ là đòn bẩy giúp nâng kim ngạch thương mại giữa châu Phi với Ấn Độ ước đạt 40 tỷ USD năm 2010 lên 70 tỷ USD đến năm 2015, mà còn gia tăng tầm vóc và ảnh hưởng của hai đối tác này trên trường quốc tế.

Theo Nhandan