Thứ sáu,  12/08/2022

Bồ Ðào Nha bầu cử QH trước thời hạn

Hôm nay, ngày 5-6, các cử tri Bồ Đào Nha sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu QH trước thời hạn ở nước này. Cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Bồ Đào Nha G.Xô-cra-tết phải từ chức do kế hoạch cắt giảm chi tiêu mới do Chính phủ đề xuất không được QH thông qua. Tổng thống Bồ Đào Nha A.Xin-va giải tán QH và ấn định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn ngày 5-6.Tham gia cuộc bầu cử có ba đảng chính, gồm đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng G.Xô-cra-tết và các đảng đối lập Dân chủ - xã hội cánh hữu (PSD) và đảng Bảo thủ CDS-PP. Theo cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, PSD có thể thu được khoảng 36% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Xã hội cầm quyền chỉ giành khoảng 31% số phiếu. PSD đang tìm cách liên minh với CDS-PP để thành lập chính phủ, nếu họ không giành được đa số cần thiết trong QH nước...

Hôm nay, ngày 5-6, các cử tri Bồ Đào Nha sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu QH trước thời hạn ở nước này. Cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Bồ Đào Nha G.Xô-cra-tết phải từ chức do kế hoạch cắt giảm chi tiêu mới do Chính phủ đề xuất không được QH thông qua. Tổng thống Bồ Đào Nha A.Xin-va giải tán QH và ấn định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn ngày 5-6.
Tham gia cuộc bầu cử có ba đảng chính, gồm đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng G.Xô-cra-tết và các đảng đối lập Dân chủ – xã hội cánh hữu (PSD) và đảng Bảo thủ CDS-PP. Theo cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, PSD có thể thu được khoảng 36% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Xã hội cầm quyền chỉ giành khoảng 31% số phiếu. PSD đang tìm cách liên minh với CDS-PP để thành lập chính phủ, nếu họ không giành được đa số cần thiết trong QH nước này.

Theo Nhandan