Thứ năm,  08/12/2022

Hoạt động hữu nghị Việt Nam – các nước

Ngày 19-7, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Trị và Xa-va-na-khét (CHDCND Lào). Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Xa-va-na-khét đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2013.Theo đó, hai tỉnh tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục và an ninh - quốc phòng. Hai tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu các nội dung, kế hoạch, giải pháp và cơ chế hợp tác phù hợp khuôn khổ chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2020; khai thác tiềm năng lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây, trong đó có việc xây dựng thành công Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Biên giới Đen-sa-vẳn... Tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách hỗ trợ tỉnh Xa-va-na-khét sáu tỷ đồng để phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biên giới.*Nhân ngày Quốc tế tôn vinh Nen-xơn Man-đê-la, cựu Tổng thống Nam Phi do LHQ phát động (18-7) và kỷ niệm 93...

Ngày 19-7, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Trị và Xa-va-na-khét (CHDCND Lào). Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Xa-va-na-khét đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2013.

Theo đó, hai tỉnh tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – giáo dục và an ninh – quốc phòng. Hai tỉnh đẩy mạnh việc nghiên cứu các nội dung, kế hoạch, giải pháp và cơ chế hợp tác phù hợp khuôn khổ chiến lược hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2011-2020; khai thác tiềm năng lợi thế Hành lang kinh tế Đông – Tây, trong đó có việc xây dựng thành công Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu Kinh tế Biên giới Đen-sa-vẳn… Tỉnh Quảng Trị đã trích ngân sách hỗ trợ tỉnh Xa-va-na-khét sáu tỷ đồng để phát triển các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng vùng biên giới.

*Nhân ngày Quốc tế tôn vinh Nen-xơn Man-đê-la, cựu Tổng thống Nam Phi do LHQ phát động (18-7) và kỷ niệm 93 năm ngày sinh của ông, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Đại sứ quán Nam Phi phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, báo An ninh thủ đô, tổ chức trao tặng Trung tâm nhân đạo Thiên Phúc sáu bộ máy khâu công nghiệp, ba quạt công nghiệp và một số dụng cụ phục vụ cho việc học nghề ở trung tâm.

Theo Nhandan