Thứ năm,  08/12/2022

Cuộc họp SOM ASEAN – Trung Quốc nhất trí Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC

Sáng 20-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Ba-li, In-đô-nê-xi-a, diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao (SOM) Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc thảo luận các vấn đề liên quan Biển Đông. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Việt Nam Phạm Quang Vinh là điều phối viên cuộc họp cùng nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Trung Quốc Lưu Chấn Dân dẫn đầu đoàn Trung Quốc.Cuộc họp SOM ASEAN-Trung Quốc được tổ chức theo quyết định của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM 44) vừa kết thúc thành công chiều 19-7 nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định cho phát triển khu vực và thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Tại cuộc họp, các quan chức cấp cao hai bên đã thảo luận việc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, một văn bản quan trọng ký giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện cam...

Sáng 20-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Ba-li, In-đô-nê-xi-a, diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao (SOM) Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc thảo luận các vấn đề liên quan Biển Đông. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Việt Nam Phạm Quang Vinh là điều phối viên cuộc họp cùng nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Trung Quốc Lưu Chấn Dân dẫn đầu đoàn Trung Quốc.

Cuộc họp SOM ASEAN-Trung Quốc được tổ chức theo quyết định của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM 44) vừa kết thúc thành công chiều 19-7 nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định cho phát triển khu vực và thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Tại cuộc họp, các quan chức cấp cao hai bên đã thảo luận việc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, một văn bản quan trọng ký giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện cam kết chung thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hợp tác xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Cuộc họp đã thông qua trên nguyên tắc dự thảo Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC để đệ trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc. Các nước tham gia cuộc họp đánh giá đây là sự khởi đầu có ý nghĩa vì mục tiêu thúc đẩy thực hiện hiệu quả DOC.

Hai bên nhất trí cuộc họp SOM ASEAN – Trung Quốc tiếp theo sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Theo Nhandan