Thứ sáu,  12/08/2022

CHDCND Triều Tiên hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương

CHDCND Triều Tiên ngày 21/7 đã hoàn tất tiến trình đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp sắp tới. Theo Nghị định của Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên, cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào ngày 24/7 tới. Kết quả bỏ phiếu sẽ xác định thành phần Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố và quận, huyện. Bầu cử chính quyền địa phương ở Triều Tiên được tiến hành 4 năm một lần. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tất cả các địa phương tại nước này đã tổ chức các cuộc họp đề cử các công chức, viên chức, công nhân, nông dân, trí thức có năng lực tham gia chính quyền địa phương các cấp. Tên và ảnh các ứng cử viên được công bố ở tất cả các khu vực bầu cử. Ở các địa phương cũng diễn ra các cuộc míttinh, tuần hành của quần chúng bày tỏ sự ủng hộ đối với các ứng cử...

CHDCND Triều Tiên ngày 21/7 đã hoàn tất tiến trình đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp sắp tới.

Theo Nghị định của Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên, cuộc bầu cử sẽ tổ chức vào ngày 24/7 tới. Kết quả bỏ phiếu sẽ xác định thành phần Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố và quận, huyện. Bầu cử chính quyền địa phương ở Triều Tiên được tiến hành 4 năm một lần.


Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tất cả các địa phương tại nước này đã tổ chức các cuộc họp đề cử các công chức, viên chức, công nhân, nông dân, trí thức có năng lực tham gia chính quyền địa phương các cấp. Tên và ảnh các ứng cử viên được công bố ở tất cả các khu vực bầu cử. Ở các địa phương cũng diễn ra các cuộc míttinh, tuần hành của quần chúng bày tỏ sự ủng hộ đối với các ứng cử viên.

Theo TTXVN