Thứ sáu,  01/03/2024

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Ðại sứ CHLB Ðức tại Việt Nam

Ngày 29-7, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Hữu nghị của nước CHXHCN Việt Nam tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam Rôn-phơ Sun-dơ, vì những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đức.Đại sứ Rôn-phơ Sun-dơ bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam về phần thưởng cao quý, đồng thời khẳng định tiếp tục đóng góp tích cực để củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và...

Ngày 29-7, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Hữu nghị của nước CHXHCN Việt Nam tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam Rôn-phơ Sun-dơ, vì những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đức.
Đại sứ Rôn-phơ Sun-dơ bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam về phần thưởng cao quý, đồng thời khẳng định tiếp tục đóng góp tích cực để củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức.


Theo Nhandan