Thứ ba,  28/11/2023

Hội đàm ba bên về tiến trình hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan

Đại diện Mỹ, Pa-ki-stan và Áp-ga-ni-xtan trong cuộc hop báo chung sau hội đàm. Theo Tân Hoa xã, ngày 3-8, cuộc hội đàm ba bên giữa Đặc phái viên Mỹ M.Grô-xman, Thứ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan G.Lu-đin và Thứ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan X.Ba-si-a về tiến trình hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan kéo dài hai ngày tại I-xla-ma-bát đã kết thúc.Tại cuộc họp báo chung, các bên đánh giá cuộc hội đàm mang tính xây dựng vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực, tuy nhiên chưa đạt kết quả trong việc thu hút lực lượng Ta-li-ban tham gia.Thứ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan G.Lu-đin nhận định tiến trình hòa bình và hòa giải tại Áp-ga-ni-xtan phụ thuộc vào sự hợp tác với Pa-ki-xtan do các thủ lĩnh của lực lượng Ta-li-ban, hiện có thể đang ở Pa-ki-xtan, vẫn chưa tham gia. Ông kêu gọi I-xla-ma-bát hợp tác khẩn cấp nhằm thúc giục các thủ lĩnh của Ta-li-ban tham gia tiến trình này. Theo kế hoạch, đại diện ba bên sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới để thảo luận các thách thức mà Áp-ga-ni-xtan phải đối mặt, đồng thời hội đàm tại Bon...

Đại diện Mỹ, Pa-ki-stan và Áp-ga-ni-xtan trong cuộc hop báo chung sau hội đàm.
Theo Tân Hoa xã, ngày 3-8, cuộc hội đàm ba bên giữa Đặc phái viên Mỹ
M.Grô-xman, Thứ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan G.Lu-đin và Thứ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan X.Ba-si-a về tiến trình hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan kéo dài hai ngày tại I-xla-ma-bát đã kết thúc.

Tại cuộc họp báo chung, các bên đánh giá cuộc hội đàm mang tính xây dựng vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực, tuy nhiên chưa đạt kết quả trong việc thu hút lực lượng Ta-li-ban tham gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan G.Lu-đin nhận định tiến trình hòa bình và hòa giải tại Áp-ga-ni-xtan phụ thuộc vào sự hợp tác với Pa-ki-xtan do các thủ lĩnh của lực lượng Ta-li-ban, hiện có thể đang ở Pa-ki-xtan, vẫn chưa tham gia. Ông kêu gọi I-xla-ma-bát hợp tác khẩn cấp nhằm thúc giục các thủ lĩnh của Ta-li-ban tham gia tiến trình này. Theo kế hoạch, đại diện ba bên sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới để thảo luận các thách thức mà Áp-ga-ni-xtan phải đối mặt, đồng thời hội đàm tại Bon (Đức) vào tháng 12 để thảo luận toàn bộ tiến trình hòa bình và các triển vọng kinh tế khu vực.

Theo Nhandan