Thứ hai,  04/12/2023

Australia và Malaysia tăng cường hợp tác về chuyển giao và tái định cư

Vừa qua, chính phủ Australia và Malaysia đã ký kết thoả thuận chuyển giao và tái định cư nhằm triệt phá mô hình hoạt động đưa người di cư trái phép vào Australia và tăng cường ổn định an ninh trong khu vực.Australia hi vọng, với thỏa thuận chuyển giao và tái định cư, tình trạng di cư trái phép vào nước này sẽ bị loại bỏ (Ảnh: Paul Kane)Theo thoả thuận này, Australia sẽ mở rộng Chương trình Nhân đạo của mình bằng việc tái định cư cho thêm 4.000 người tị nạn trong vòng 4 năm. Những người đáp ứng tiêu chuẩn của các vị trí bổ sung này là những người tị nạn đã vào Malaysia và đã được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đăng kí trước khi thoả thuận này được ký kết. Tối đa 800 người đến Australia ở địa phận ngoài lục địa Australia bằng đường biển sau ngày 25/7/2011 sẽ được chuyển tới Malaysia để xác định tình trạng tị nạn. Tất cả những người được chuyển giao sẽ được đối xử công bằng và tôn trọng theo đúng các tiêu chuẩn về quyền con người. Chính phủ Malaysia...

Vừa qua, chính phủ Australia và Malaysia đã ký kết thoả thuận chuyển giao và tái định cư nhằm triệt phá mô hình hoạt động đưa người di cư trái phép vào Australia và tăng cường ổn định an ninh trong khu vực.

Australia hi vọng, với thỏa thuận chuyển giao và tái định cư, tình
trạng di cư trái phép vào nước này sẽ bị loại bỏ (Ảnh: Paul Kane)

Theo thoả thuận này, Australia sẽ mở rộng Chương trình Nhân đạo của mình bằng việc tái định cư cho thêm 4.000 người tị nạn trong vòng 4 năm. Những người đáp ứng tiêu chuẩn của các vị trí bổ sung này là những người tị nạn đã vào Malaysia và đã được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đăng kí trước khi thoả thuận này được ký kết.

Tối đa 800 người đến Australia ở địa phận ngoài lục địa Australia bằng đường biển sau ngày 25/7/2011 sẽ được chuyển tới Malaysia để xác định tình trạng tị nạn. Tất cả những người được chuyển giao sẽ được đối xử công bằng và tôn trọng theo đúng các tiêu chuẩn về quyền con người. Chính phủ Malaysia đã cam kết rằng những người được chuyển giao sẽ không bị ngược đãi.

Thỏa thuận cũng cho biết, sẽ không áp dụng miễn trừ toàn bộ hoặc miễn trừ phạm vi rộng cho các nhóm đối tượng đã được xác định như trẻ vị thành niên. Việc đánh giá hoàn cảnh của từng trường hợp sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm sự phù hợp cho việc đi lại và sự tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của Australia trước khi thực hiện bất cứ chuyển giao nào. Việc đánh giá này sẽ bao gồm cả đánh giá lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Khi đến Malaysia, người được chuyển giao sẽ thực hiện những kiểm tra ban đầu tại một trung tâm chuyển tiếp được chỉ định. Nguời được chuyển giao sẽ được phép cư trú trong cộng đồng khi những kiểm tra này hoàn tất.

Cao uỷ Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) sẽ cung cấp hỗ trợ cho những người được chuyển giao dưới hình thức chăm sóc y tế, giáo dục cho trẻ em, và hỗ trợ trong đánh giá các yêu cầu xin được bảo vệ của họ thông qua việc xác định tình trạng tị nan. Người được chuyển giao sẽ không được ưu tiên hơn liên quan đến xét duyệt và tái định cư so với những người tìm kiếm tị nạn hiện đã ở Malaysia.

Chính phủ Australia sẽ cung cấp nguồn tài chính cho UNHCR để hỗ trợ những nỗ lực có phạm vi lớn hơn, nhằm đem lại ổn định cho cộng đồng nguời tị nạn và người tìm kiếm tị nạn tại Malaysia.

Trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng và những đối tượng được chuyển giao dễ tổn thương khác sẽ được xác định danh tính trong quá trình xét duyệt ban đầu tại đảo Chrismast và khi đến trung tâm chuyển tiếp ở Malaysia. Cả UNHCR và IOM sẽ thuê các nhà cung cấp dịch vụ bổ sung như nhân viên y tế và bác sỹ tâm lý địa phương khi cần thiết.

Đối tượng được chuyển giao được xác định là người tị nạn sẽ được chuyển sang diện tái định cư theo quy trình thông thường của UNHCR. Đối tượng được chuyển giao được xác định là người tị nạn sẽ trở lại Australia không tính vào số 4000 suất tái định cư.

Chính phủ Australia sẽ hợp tác với chính phủ Malaysia, UNHCR và IOM, để tạo điều kiện giải quyết phù hợp đối với các đối tượng được chuyển giao được xác định là không cần đến sự bảo vệ quốc tế. Việc hồi hương tự nguyện là lựa chọn được mong muốn.

Các cơ chế giám sát thích hợp có sự tham gia của Malaysia, Australia, UNHCR và IOM sẽ được thiết lập để giám sát công tác quản lý thực hiện thoả thuận và phúc lợi hiện hưởng của người được chuyển giao.

Theo Website Dangcongsanvn