Thứ ba,  09/08/2022

Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Ngày 4-8, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 17 các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) đã khai mạc tại Thủ đô Phnôm Pênh, Cam-pu-chia. Hội nghị nhằm thông qua lần cuối Khuôn khổ Chiến lược GMS 2012 - 2022 trước khi trình lên các nhà lãnh đạo ký tại cuộc họp cấp cao diễn ra ở Mi-an-ma vào tháng 12 tới.Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Cham Pra-xích nêu rõ: Khuôn khổ Chiến lược GMS 2012 - 2022 sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào các hoạt động đầu tư hạ tầng vật chất, mở rộng và củng cố các hoạt động phát triển hành lang kinh tế trong khu vực, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông, thương mại, phát triển nhân lực, bảo vệ các nguồn tài nguyên chung, thúc đẩy hợp tác giữa khu vực tư nhân và các đối tác phát triển nhằm hiện thực hóa những vấn đề cũng như yêu cầu đặt ra trong chương trình của GMS.Chương trình hợp tác kinh tế GMS được thành lập từ năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển...

Ngày 4-8, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 17 các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) đã khai mạc tại Thủ đô Phnôm Pênh, Cam-pu-chia. Hội nghị nhằm thông qua lần cuối Khuôn khổ Chiến lược GMS 2012 – 2022 trước khi trình lên các nhà lãnh đạo ký tại cuộc họp cấp cao diễn ra ở Mi-an-ma vào tháng 12 tới.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Cham Pra-xích nêu rõ: Khuôn khổ Chiến lược GMS 2012 – 2022 sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào các hoạt động đầu tư hạ tầng vật chất, mở rộng và củng cố các hoạt động phát triển hành lang kinh tế trong khu vực, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông, thương mại, phát triển nhân lực, bảo vệ các nguồn tài nguyên chung, thúc đẩy hợp tác giữa khu vực tư nhân và các đối tác phát triển nhằm hiện thực hóa những vấn đề cũng như yêu cầu đặt ra trong chương trình của GMS.

Chương trình hợp tác kinh tế GMS được thành lập từ năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Chương trình đề ra chín lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác, bao gồm: nông nghiệp, năng lượng, môi trường, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, viễn thông, du lịch, giao thông và hạ tầng giao thông, thúc đẩy thương mại. Cho đến nay, chương trình đã đi qua hai chặng đầu (1992 – 2002, 2002 – 2012), góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Khu vực GMS gồm các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Theo Nhandan