Chủ nhật,  24/09/2023

Ðoàn Ðảng Liên minh vì một Phong trào nhân dân (Pháp) thăm nước ta

Từ ngày 1 đến 4-8, ông Chen-va Tieu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư, phụ trách quan hệ với châu Á của Đảng Liên minh vì một Phong trào nhân dân (Pháp) đã sang thăm Việt Nam.Đoàn đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại T.Ư Đảng ta tiếp. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đồng thời bàn phương hướng tăng cường quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền.Đoàn cũng đã gặp làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam bàn các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước trong một số lĩnh...

Từ ngày 1 đến 4-8, ông Chen-va Tieu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư, phụ trách quan hệ với châu Á của Đảng Liên minh vì một Phong trào nhân dân (Pháp) đã sang thăm Việt Nam.

Đoàn đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại T.Ư Đảng ta tiếp. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đồng thời bàn phương hướng tăng cường quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền.

Đoàn cũng đã gặp làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam bàn các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước trong một số lĩnh vực.

Theo Nhandan