Thứ sáu,  12/08/2022

Tòa án Pháp phát lệnh điều tra Tổng Giám đốc mới của IMF

Theo Roi-tơ, ngày 4-8, một tòa án đặc biệt của Pháp phát lệnh điều tra về vai trò của tân Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.La-gác-đơ trong vụ giúp doanh nhân B.Ta-pi, bạn của Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di, nhận một khoản bồi thường lớn cùng với những cáo buộc khác liên quan tham nhũng khi bà này còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp (từ tháng 6-2007).Tuy nhiên, bà La-gác-đơ đã phủ nhận cáo buộc bà có hành vi sai trái khi phê duyệt 285 triệu ơ-rô (407 triệu USD) lấy từ công quỹ để dàn xếp vụ tranh cãi pháp lý kéo dài giữa doanh nhân B.Ta-pi với ngân hàng Credit Lyonnais (khi đó thuộc sở hữu nhà nước) hồi năm 2008.Phản ứng trước quyết định nói trên của tòa án Pháp, Ban Chấp hành IMF đã khẳng định lại sự tin tưởng đối với người đứng đầu tổ chức này, cho rằng bà La-gác-đơ vẫn có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên cương vị Tổng Giám đốc IMF trong thời gian bị điều...

Theo Roi-tơ, ngày 4-8, một tòa án đặc biệt của Pháp phát lệnh điều tra về vai trò của tân Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.La-gác-đơ trong vụ giúp doanh nhân B.Ta-pi, bạn của Tổng thống Pháp N.Xác-cô-di, nhận một khoản bồi thường lớn cùng với những cáo buộc khác liên quan tham nhũng khi bà này còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp (từ tháng 6-2007).
Tuy nhiên, bà La-gác-đơ đã phủ nhận cáo buộc bà có hành vi sai trái khi phê duyệt 285 triệu ơ-rô (407 triệu USD) lấy từ công quỹ để dàn xếp vụ tranh cãi pháp lý kéo dài giữa doanh nhân B.Ta-pi với ngân hàng Credit Lyonnais (khi đó thuộc sở hữu nhà nước) hồi năm 2008.
Phản ứng trước quyết định nói trên của tòa án Pháp, Ban Chấp hành IMF đã khẳng định lại sự tin tưởng đối với người đứng đầu tổ chức này, cho rằng bà La-gác-đơ vẫn có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên cương vị Tổng Giám đốc IMF trong thời gian bị điều tra.
Theo Nhandan